Chiến Dịch Cedar Falls – Junction City : Bản Báo Cáo Của Trung Tướng Bernard William Rogers – P8

0 161

Chiến Dịch Cedar Falls cùng với Chiến dịch Junction City ( Operation Cedar Falls – Operation Junction City ) được triển khai nhanh và với lực lượng quân đội Mỹ khổng lồ

Ngày 10 tháng 1 trong chiến dịch Cedar Falls, 2 tiểu đoàn Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa được đưa đến Bến Súc để thay thế các đơn vị lính Mỹ . Các tiểu đoàn Việt Nam Cộng Hòa sẽ đảm nhiệm việc phòng thủ các ngôi làng và tiếp tục di tản người và gia súc. Các đơn vị lính Mỹ sẽ tiến hành các cuộc càn quét, lùng sục chung quanh. Tiểu đoàn công binh số 1 do trung tá Kiernan chỉ huy sẽ tiến hành việc dùng xe ủi đất, san bằng ngôi làng và các cánh rừng, sau đó đặt 2.450 Kg thuốc nổ phá hủy toàn bộ hệ thống hầm ngầm chung quanh

Trong cuộc thẩm vấn sau đó, 106 người bị tạm giữ, 28 người bị xác định là Việt Cộng, phần lớn người tạm giữ là Việt Cộng địa phương nhưng những thông tin khai thác được có ít giá trị. Nhưng 1 trung đội trưởng đơn vị vận tải đã bị bắt giữ

Trong cuộc thẩm vấn sau đó, 106 người bị tạm giữ, 28 người bị xác định là Việt Cộng, phần lớn người tạm giữ là Việt Cộng địa phương nhưng những thông tin khai thác được có ít giá trị. Nhưng 1 trung đội trưởng đơn vị vận tải đã bị bắt giữ

Vào ngày D + 1 (Ngày 9 tháng 1) của cuộc hành quân Cedar FallsOperation Cedar Falls, Lực lượng lữ đoàn 3 bao gồm 5 tiểu đoàn bộ binh, 2 chi đoàn thiết giáp và 1 tiểu đoàn pháo binh vào lúc 7h35, ngày 9 tháng 1 đã dùng 60 trực thăng, đổ bộ toàn bộ tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 2 do trung tá William C. Simpson chỉ huy xuống bãi đáp LZ 1, cuộc đổ bộ cả tiểu đoàn diễn ra trong chưa đến 5 phút. Không kích và pháo kích liên tiếp bắn phá về phía Đông cách đó 3km và tiếp tục đổ xuống tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 16 do trung tá Rofus C. Lazzell chỉ huy xuống bãi đáp LZ 2 vào lúc 8h40. Đến 9h20, quân Mỹ đổ xuống tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 18 do trung tá Elmer D. Pendleton chỉ huy xuống bãi đáp LZ 3. Các cuộc chạm súng nhỏ bắt đầu được ghi nhận, các hầm ngầm, công sự, gạo, thực phẩm, đạn dược, .. bắt đầu được tìm thấy. 2 trực thăng quan sát bay thám thính bị bắn hỏng phải đáp xuống và được di tản

Leave A Reply

Your email address will not be published.