Phim tài liệu : Biệt Động Quân hay Thiên Thần Mũ Nâu của VNCH – ARVN Ranger in Vietnam war

0 1,078

Phim tài liệu lịch sử, tìm hiểu chiến tranh Việt Nam có thuyết minh tiếng Việt : Các chiến sĩ binh chủng Biệt Động Quân còn được gọi là Thiên Thần Mũ Nâu của Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh Việt Nam – ARVN Ranger in Vietnam war

Các binh sĩ Biệt Động Quân của VNCHARVN Ranger với biểu tượng là nón beret màu nâu nên còn được gọi là Thiên Thần Mũ Nâu, có khả năng tác chiến độc lập, thuần thục lối đánh chống du kích trong thành thị lẫn rừng núi và là lực lượng tinh nhuệ chỉ sau Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến

Leave A Reply

Your email address will not be published.