Mùa hè đỏ lửa năm 1972 – Easter Offensive 1972 hay chiến dịch Nguyễn Huệ – P13

0 374

Kể từ khi Chiến Dịch Xuân Hè 1972 – Chiến Dịch Nguyễn Huệ hay còn gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 – Easter Offensive 1972 nổ ra vào đầu tháng 4, đến cuối tháng 5 năm 1972, nhiều đơn vị VNCH đã bị thiệt hại trầm trọng hoặc đã tan ra hoàn toàn.

Tướng Ngô Quang Trưởng đã ưu tiên công tác tái bổ sung và trang bị cho các đơn vị bị thiệt hại trong Chiến Dịch Xuân Hè 1972Chiến Dịch Nguyễn Huệ 1972 hay còn gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa 1972Easter Offensive 1972. Tốc độ tái bổ sung phụ thuộc vào Nha Quân Nhu và thường thì phụ thuộc vào việc tiếp tế của cơ quan Mỹ là MACV. Việc tái bổ sung đã được nhanh chóng thực hiện. Các thiết bị vũ khí quan trọng như pháo 105mm, xe tải, thiết giáp, vũ khí cá nhân, vũ khí cộng đồng, mìn, lựu đạn, … được bù đắp

[redirect url='http://bit.ly/MuaHeDoLua1302' sec='3']

Leave A Reply

Your email address will not be published.