Các căn cứ máy bay B52 ở Thái Lan trong chiến tranh Việt Nam – B-52 Stratofortress Air base in Thailand

0 184

Các căn cứ của máy bay B52 ở Thái Lan đã đóng vai trò then chốt trong các đợt oanh kích bằng pháo đài bay B-52 trong chiến tranh Việt Nam – B-52 Stratofortress Air base in Thailand

Năm 1965, Hải Quân Thái Lan được phép xây dựng một căn cứ không quân nhỏ ở vùng Vịnh Thái Lan gần làng U-Tapao cách Bankok khoảng 140km hướng Đông Nam. Mỹ đã hợp tác với Hải Quân Thái Lan phát triển căn cứ máy bay B-52 này. Ngày 15 tháng 10 năm 1965, Mỹ bắt đầu tiến hành xây dựng và hoàn thành ngày 2 tháng 6 năm 1966. Mỹ đã bàn giao căn cứ này cho phía Thái Lan quản lý và căn cứ bắt đầu hoạt động từ ngày 6 tháng 7 năm 1966 và các máy bay tiếp dầu KC-135 cũng như các máy bay dọ thám, máy bay chiến thuật Mỹ cũng bắt đầu hoạt động từ căn cứ này

Tháng 1 năm 1967, Mỹ tiến hành đàm phán với chính phủ Thái Lan để đưa các máy bay B-52 đến căn cứ Không Quân U-Tapao

[redirect url='https://bit.ly/37RJoFp' sec='2']

Leave A Reply

Your email address will not be published.