Chiến dịch Campuchia – Cambodian Incursion Campaign 1970 – P6

0 185

Trước khi chiến dịch Campuchia – Cambodian Incursion – Cambodian Campaign diễn ra, đã xảy ra sự kiện quan trọng là sự quốc trưởng Sihanouk bị phế bỏ, chính quyền mới của tướng Lon Nol đề nghị quốc tế giúp đỡ chống lại sự xâm lăng của Bắc Việt 

Trước khi chiến dịch Campuchia – Cambodian Incursion – Cambodian Campaign diễn ra, ngày 8 tháng 3 năm 1970 đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình gần biên giới Campuchia – Việt Nam. Những người biểu tình yêu cầu quân Bắc Việt rút khỏi Campuchia. Hai ngày sau, những cuộc biểu tình lan rộng đến thủ đổ Phnom Penh, đám đông giận dữ đã ném đá làm vỡ cửa sổ đại sứ quán Bắc Việt

[redirect url='http://bit.ly/Campuchia-Incursion-06-02' sec='2']

Leave A Reply

Your email address will not be published.