Trận Khâm Đức – Battle of Kham Duc 1968

0 161

Sau thất bại trong việc chiếm Đà Nẵng năm 1968, Tướng Chu Huy Mân – Chỉ Huy trưởng Khu 5 đã ra lệnh sư đoàn trưởng sư đoàn 2 là tướng Giáp Văn Cương mang binh sĩ lên vùng núi nghỉ ngơi và tái trang bị đồng thời chuẩn bị cho trận đánh Khâm Đức – Battle of Kham Duc 1968

Ngày 11 tháng 5, tướng Cushman đã báo cáo cho tướng Westmoreland rằng tình hình ở trận Khâm ĐứcBattle of Kham Duc 1968 hiện do 1.500 binh sĩ cùng 272 thường dân phòng thủ cùng diễn biến của trận Khâm Đức đang chiều hướng xâu đi nên cần được di tản. Tướng Westmoreland đồng ý vì cho rằng Khâm Đức không có những khả năng phòng thủ như Khe Sanh

[redirect url='https://bit.ly/Tran-Kham-Duc' sec='2']

Leave A Reply

Your email address will not be published.