Mùa hè đỏ lửa năm 1972 – Easter Offensive 1972 – chiến dịch Nguyễn Huệ – P14

0 298

Chiến dịch Lam Sơn 72 nhằm phản công của tướng Ngô Quang Trưởng trong Chiến Dịch Xuân Hè 1972 – Chiến Dịch Nguyễn Huệ hay còn gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 – Easter Offensive 1972 sẽ gồm 2 mũi tấn công gọng kềm ở phía Bắc cùng một mũi tấn công phụ ở Tây Nam của Huế

Nhằm chặn đường phản công của tướng Trưởng và phòng thủ cổ thành Quảng Trị, trong Chiến Dịch Xuân Hè 1972 – Chiến Dịch Nguyễn Huệ hay còn gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 – Easter Offensive 1972, quân giải phóng đã đưa thêm sư đoàn 312 từ Lào về và tham chiến ở Quảng Trị và lúc này, toàn bộ quân của Quân Giải Phóng đều đổ dồn về đây lên đến 6 sư đoàn bao gồm : sư đoàn 304, sư đoàn 308, sư đoàn 312, sư đoàn 320B , sư đoàn 324B và sư đoàn 325.

[redirect url='https://bit.ly/Mua-He-Do-Lua-14' sec='2']

Leave A Reply

Your email address will not be published.