Trận đánh Khe Sanh – Battle of Khe Sanh – Siege of Khe Sanh 1968 – P16

0 127

Chiến dịch với chiến thuật Đàn Ngỗng – Operation Super Gaggle technique trong trận đánh Khe Sanh – Battle of Khe Sanh – Siege of Khe Sanh 1968 sử dụng trực thăng để tiếp tế cho các vị trí tiền đồn đã chứng tỏ sự hiệu quả

Tuy nhiên, Một số các vị trí súng của quân Giải Phóng vẫn có thể hoạt động và tiếp tục pháo kích hoặc bắn vào các trực thăng nhưng không gây nguy hiểm nhiều. Trong trận đánh Khe SanhBattle of Khe SanhSiege of Khe Sanh 1968, các vị trí súng cối 120mm gần đồi 881 Nam do ẩn nấp ở các rặng núi kín đáo, được nguy trang kỹ, chỉ ló các mũi súng và liên tục bắn lên đồi nhằm phá hủy trực thăng đang đáp. Dù màn khói tạo ra che khuất tầm nhìn nhưng các pháo thủ của Quân Giải Phóng vẫn bắn liên tục và điều này khiến TQLC phải thường xuyên thay đổi bãi đáp . Các trực thăng vẫn thường xuyên trúng đạn nhưng không nhiều như lúc trước khi áp dụng chiến thuật Đàn Ngỗng

Đồi 881 Nam trở thành nấm mồ của trực thăng khi có đến 5 chiếc bị rơi ở đây và nhiều chiếc khác bị thương và đại đội I trở thành đơn vị có biệt danh về trực thăng bị bắn rơi.

[redirect url='http://bit.ly/Tran-Danh-Khe-Sanh-P16-01' sec='2']

Leave A Reply

Your email address will not be published.