Đợt phong tướng đầu tiên của quân đội Việt Nam năm 1948

0 678

Đợt phong tướng đầu tiên của quân đội Nhân Dân Việt Nam dành cho các tướng lĩnh Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Bình, Nguyễn Sơn, Lê Thiết Hùng, Chu Văn Tấn, Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái, Lê Hiến Mai, Văn Tiến Dũng, Trần Đại Nghĩa, Trần Tử Bình được chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành tại cánh đồng Nà Lọm, xã Phú Đình, Định Hóa, Thái Nguyên

Sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947, chủ Tịch Hồ Chí Minh đã bàn bạc cùng Trung Ương thăng cấp để ủy lạo và động viên tinh thần các tướng lĩnh. Đề nghị này được Trung Ương nhất trí tán thành vì sẽ giúp các tướng lĩnh quân đội Việt Nam cũng như các binh sĩ nhận ra những công lao của mình đã được ghi nhận và sẽ phấn đấu hơn

Ngày 20/1/1948, chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 111-SL phong quân hàm cho một số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Quân đội. Đợt phong tướng đầu tiên của quân đội Nhân Dân Việt Nam theo sắc lệnh này, ông Võ Nguyên Giáp được trao quân hàm Đại tướng do đã đóng góp lớn lao trong vị trí tổng tư lệnh, chỉ huy mặt trận Điện Biên Phủ. Ông Nguyễn Bình được phong trung tướng do đang đảm nhiệm chức vụ tư lệnh Quân Khu 7 và đã có công lãnh đạo cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam chống lại quân Pháp. Các tướng lĩnh còn lại gồm Nguyễn Sơn, Lê Thiết Hùng, Chu Văn Tấn, Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái, Lê Hiến Mai, Văn Tiến Dũng, Trần Đại Nghĩa, Trần Tử Bình được phong quân hàm Thiếu tướng . Trong đó đáng chú ý là thiếu tướng Nguyễn Sơn, đây là vị tướng cũng được Trung Quốc phong tướng nên có biệt danh là Lưỡng Quốc Tướng Quân

[redirect url='https://bit.ly/phong-tuong-1948' sec='2']

Leave A Reply

Your email address will not be published.