Chiến Dịch Cedar Falls – Junction City : Bản Báo Cáo Của Trung Tướng Bernard William Rogers – P3

0 93

Trước Chiến dịch Cedar Falls – Operattion Cedar Falls và chiến dịch Junction City – Operation Junction City, quân đội Mỹ đã mở cuộc Cuộc hành quân Attleboro – Operation Attleboro vào năm 1966 khiến sư đoàn 9 của Quân Giải Phóng bị thiệt hại rất nặng

Trong chiến dịch Attleboro , sư đoàn 9 Bắc Việt không chỉ bị thiệt hại nặng về người mà quân đội Mỹ còn phát hiện và phá hủy hơn 2.000 tấn gạo, hàng chục tấn muối, 19.000 lựu đạn, 500 quả mìn, hàng nghìn súng cá nhân, hàng triệu viên đạn, … rất nhiều tài liệu quan trọng bị thu giữ…. Nhiều hầm chỉ huy, chiến hào, kho bãi, bệnh viện, trạm xá, nơi đóng quân, … bị phát hiện và bị phá hủy. Quân Mỹ cũng phát hiện nhiều cơ sở dưỡng quân và huấn luyện có quy mô từ cấp tiểu đoàn đến trung đoàn. 1 xưởng sửa chữa vũ khí và hàng nghìn bộ quân trang, quân phục, …. Tướng DePuy nói : “Đây quả thực là 1 chiến công lớn nhất mà chúng ta từng đạt được”

Qua thành công của cuộc hành quân Attleboro, quân Mỹ đánh giá rằng, việc mở cuộc hành quân trong thời gian dài huy động quân lực cỡ liên tiểu đoàn với sự cơ động cao nhằm chặn đứng âm mưu của sư đoàn 9 Bắc Việt trong chiến dịch Attleboro đã cho thấy sự hiệu quả của chiến dịch. Việc quân Mỹ có thể nhanh chóng triển khai đội quân lớn, phối hợp nhiều binh chủng, đánh thẳng vào 1 mục tiêu quan trọng quân Bắc Việt đã mở ra hướng mới cho thấy nếu huy động quân lực lớn hơn cỡ quân đoàn, quân Mỹ có thể tiến hành lục soát và phá hủy tiềm năng quân sự quân Giải Phóng ở khu vực rộng lớn hơn và đây là biện pháp hữu hiệu để chống lại chiến lược du kích trong Cuộc Chiến Chống Nổi Dậy và đó là tiền đề để Mỹ lập kế hoạch cho Chiến dịch Cedar Falls – Operattion Cedar Fallschiến dịch Junction CityOperation Junction City,

[redirect url='https://bit.ly/Cedar-Falls-P3' sec='2']

Leave A Reply

Your email address will not be published.