Trận An Lộc trong Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 – Battle of An Loc in Easter of Offensive – P2

0 410

Trước khi trận An Lộc – Battle of An Loc – Easter Offensive diễn ra, việc mất căn cứ Lạc Long khiến một số chỉ huy tin rằng Tây Ninh sẽ là mục tiêu chính trong Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

Sau khi mất căn cứ Lạc Long vào năm 1972, vào thời điểm này, quân Mỹ đã rút dần về nước nên lực lượng máy bay chỉ huy tiền phương – Forward Air Controllers (FACs) của Không Quân Mỹ quá ít cũng như lực lượng còn lại của sư đoàn 1 Không Kỵ Mỹ bị dàn trải quá mỏng nên không thể phát hiện được vị trí của 3 sư đoàn Bắc Việt trước đó đã đóng quân tại phía Bắc tỉnh Tây Ninh

Trong khi các chú ý của Quân Đoàn III VNCH tập trung ở Tây Ninh và nghĩ rằng đây là mục tiêu chính thì quân Giải Phóng đã cho triển khai “Chiến dịch Nguyễn Huệ” và việc chiếm căn cứ Lạc Long chỉ là màn kịch để che dấu việc sư đoàn 9 Việt Cộng âm thầm di chuyển đến khu vực căn cứ 708 – Base Area 708 ở phía Tây Bắc An Lộc. Do lúc này quân Bắc Việt đã tràn qua khu vực Phi Quân Sự – DMZ và tấn công dữ dội ở mặt trận Quảng Trị nên ngày 4 tháng 4, Quân đội VNCH đã cho rút 3 liên đoàn Biệt Động Quân từ Tây Ninh để chuyển đến  Phú Bài tăng viện cho Vùng I Chiến Thuật

quân Giải phóng mở trận An LộcBattle of An Loc bắt đầu vào sáng ngày 5 tháng 4 khi nổ súng cuộc tấn công vào tỉnh Bình Long trước đó khá yên ả. Thị trấn An Lộc bị pháo kích và quân Giải Phóng cũng đã tấn công vào phi trường Quản Lợi nằm cách thị trấn An Lộc khoảng 7km về hướng Đông Bắc. Ngay từ khi cuộc tấn công diễn ra, tình thế ở phi trường Quản Lợi đã khá nguy cấp . Do chênh lệnh quân số quá lớn và địa hình khu vực này trống trải rất khó phòng thủ nên không quân Mỹ và VNCH đã cho di tản 138 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt trong đó có 8 binh sĩ Mỹ khỏi Quản Lợi . Hai đại đội bộ binh VNCH ở sân bay Quản Lợi đã không thể chống chọi nổi với quân Giải Phóng và phi trường nhanh chóng thất thủ

Xem chi tiết bài viết 

[fredirect url='https://bit.ly/37DdR8q' sec='1']

Leave A Reply

Your email address will not be published.