Trận đèo An Khe trong Mùa Hè Đỏ Lửa – Battle of An Khe Pass in Easter Offensive 1972

0 379

Trận đèo An Khê năm 1972Battle of An Khe Pass in Easter Offensive 1972 là trận đánh giữa trung đoàn 12 thuộc sư đoàn 3 quân Giải Phóng và lính Đại Hàn trong chiến dịch Xuân Hè hay còn gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

Ngày 30 tháng 3 năm 1972, quân Giải Phóng đã mở chiến dịch Xuân Hè mà chính sử còn gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa đánh ở 3 mặt trận chính : Quảng Trị, Kontum và Bình Long An Lộc. Ngoài ra còn có mặt trận thứ yếu ở Quảng Nam nhằm ngăn quân VNCH ở đây lên chi viện. Ở mặt trận Kontum, cũng ngày 30 tháng 3, 3 sư đoàn quân Giải Phóng là sư đoàn 3, sư đoàn 10 và sư đoàn 320 cùng 4 trung đoàn độc lập với sự yểm trợ của xe tăng đã tấn công Kontum. Tại mặt trận Tây Nguyên, đường 19 và đường 21 có vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với lực lượng quân đội hai bên ở Tây Nguyên. Đường 19 và đường 21 được ví như cái cuống họng, chiến trường Tây Nguyên như cái dạ dày. Ngoài hai trục đường này còn có thêm đường số 7 nối liền quốc lộ 1 ở tỉnh Phú Yên với quốc lộ 14 tỉnh Đắc Lắc. Tuy nhiên đường số 7 đã hư hỏng, từ lâu không sử dụng được. Đường 19 và 21 trở thành 2 trục đường huyết mạch, nối liền các tỉnh đồng bằng miền Trung với Tây Nguyên, và có tính quyết định sống còn đối với quân đội và chính quyền của địch ở đây.

Nhiệm vụ của trung đoàn bộ binh 12 thuộc sư đoàn 3 Sao Vàng của Quân Giải Phóng trong trận đèo An Khê 1972Battle of An Khe Pass chiến dịch Xuân – Hè năm 1972 là cắt đứt giao thông tiếp tế của quân VNCH trên đường 19 từ đồng bằng miền Trung lên cao nguyên kìm giữ sư đoàn “Mãnh Hổ” Đại Hàn và một bộ phận quân chủ lực Sài Gòn, tạo thuận lợi cho mặt trận B3 ở Tây Nguyên và đồng thời cho sư đoàn hoàn thành nhiệm vụ tại chiến trường Bắc – Bình Định

Xem toàn bộ bài viết

Leave A Reply

Your email address will not be published.