Chiến Dịch Junction City – Operation Cedar Falls – P18

0 331

Hai mươi ngày trước khi chiến dịch Junction City – Operation Junction City bắt đầu, sư đoàn 25 Bộ Binh đã cho triển khai cuộc hành quân Gadsen – Operation Gadsen. Mười hai ngày sau đó tức ngày 14 tháng 2, sư đoàn 1 Anh Cả Đỏ đã cho triển khai cuộc hành quân Tuscon – Operation Tuscon. Mục đích của các cuộc hành quân này là nhằm triển khai các đơn vị quân đôi và vũ khí đến các vị trí nằm ở sườn phía Tây và phía Đông của chiến khu C để chuẩn bị cho cuộc hành quân Junction City.

Cuộc hành quân Tuscon – Operation Tuscon diễn ra theo đúng kế hoạch. Các đơn vị của quân Giải Phóng đã lẩn trốn nên chỉ có một số ít cuộc chạm súng lác đác diễn ra. Các tài liệu thu được cho thấy trung đoàn 272 đã từng xuất hiện ở đây. Tuy nhiên trung đoàn 272 đã tránh không giao tranh mà chỉ để để một số đơn vị cảnh vệ và quân địa phương chịu trách nhiệm bảo vệ các kho tàng, căn cứ. Trong giai đoạn từ ngày 14-17 tháng 2, quân Mỹ đã tìm thấy hơn 1.700 tấn gạo và 27 tấn muối  được giấu dọc theo con đường mòn gần nơi các lực lượng thuộc lữ đoàn 3 đổ bộ bằng trực thăng

Thời gian để lính Mỹ lục soát các khu vực trong cuộc hành quân Tuscon chỉ có 4 ngày ít ỏi nên chỉ 1 lượng nhỏ gạo và kho tàng được phát hiện. Sang đến ngày 18 thì quân Mỹ bắt đầu cho việc triển khai và bố trí các lực lượng vào các vị trí để chuẩn bị cho cuộc hành quân Junction City đánh vào chiến khu C.

Giai đoạn 1 của chiến dịch Junction CityOperation Junction City bắt đầu từ ngày 22 tháng 2 và kéo dài đến ngày 17 tháng 3. Trong giai đoạn này, các lực lượng thuộc sư đoàn 1 và sư đoàn 25 Bộ Binh cùng một số đơn vị VNCH sẽ được triển khai ở các vị trí giống như hình chiếc móng ngựa khổng lồ. Các lực lượng thuộc sư đoàn 1 sẽ triển khai ở phía Bắc và phía Đông còn sư đoàn 25 sẽ triển khai ở phía Tây Bắc và phía Tây theo dạng hình chữ U đảo ngược.

… Hết phần trích dẫn …

Xem toàn bộ bài viết : Chiến dịch Cedar FallsOperation Cedar FallsChiến Dịch Junction CityOperation Junction City  P18

Leave A Reply

Your email address will not be published.