Khi Đồng Minh Tháo Chạy : Nguyễn Tiến Hưng – P6

0 276

Phần 6 : Khi đồng minh tháo chạy của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng

Lá bài chót của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là bài diễn văn ông dự định đọc vào ngày Lễ Quốc Khánh, mồng một tháng 11, ngày lật đổ chính Phủ Ngô Đình Diệm (31 tháng 10, giờ Washington). Ông Thiệu dự định đọc diễn văn trong một phiên họp Lưỡng Viện Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa vào mồng một tháng 11.

Bunker lấy làm hài lòng và nâng ly chúc tụng tự do cho Việt Nam Cộng Hòa. Ông báo cáo về Washington là ông Thiệu sẽ tuyên bố trong bài diễn văn đọc trước Quốc Hội (vào hôm sau, mồng 1.11) là Việt Nam Cộng Hòa sẽ tham gia các cuộc Hiệp định Paris. Riêng ông Thiệu thì đã dùng mọi cách để giấu cho kín nội dung bài diễn văn: Ông tự viết lấy bản thảo, rồi cho ba người thư ký khác nhau đánh máy, mỗi người đánh một số trang chẳng theo thứ tự nào để không người nào có thể đọc được tất cả bài diễn văn. Họ lại phải ở luôn trong Dinh hôm đó, không được đi đâu.

Khi bắt đầu nói, ông Thiệu tỏ vẻ xúc động rõ rệt, nhưng cương quyết. Sau phần mở đầu ngắn ngủi, ông cất cao tiếng nói. Bằng một giọng đanh và sắc, ông đòi Bắc Việt trực tiếp đàm phán với Việt Nam Cộng Hòa. Việt cộng sẽ chỉ tham gia như một phần của phái bộ Bắc Việt mà thôi. Nhấn mạnh từng chữ, ông nói: ‘’Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rất tiếc là không thể tham dự những cuộc hòa đàm sơ bộ hiện nay tại Paris’’.

Cả Quốc Hội nghe đến đó đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay thật lâu. Đèn chiếu và máy quay phim bỗng đổ dồn về phía Bunker. Sau này, ông Thiệu kể lại: ‘’Tôi còn nhìn thấy rõ là đại sứ Bunker lúc ấy cố làm ra vẻ bình tĩnh mà không được. Ông toát cả mồ hôi ra. Nhìn gương mặt ông, tôi không khỏi ái ngại, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn được. Tôi không thể chấp nhận tình trạng có thể đưa mình tới chỗ liên hiệp với cộng sản’’

. . . Hết phần trích dẫn . . .

Xem lại từ đầu : Khi Đồng Minh Tháo Chạy của Nguyễn Tiến Hưng – P1

Xem toàn bộ bài viết : Khi Đồng Minh Tháo Chạy của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng – P6

Leave A Reply

Your email address will not be published.