Đảng Dân Chủ khác Đảng Cộng Hòa ra sao ? Republic vs Democracy

0 181

Đảng Cộng Hòa là tiêu biểu của Đảng Chính Trị Cánh Hữu. Đảng Dân Chủ là tiêu biểu của Đảng Chính Trị Cánh Tả. Vậy Đảng Dân Chủ khác Đảng Cộng Hòa ra sao ? Republic vs Democracy

Nguồn gốc đầu tiên của thuật ngữ “cánh tả” và “cánh hữu” ra đời vào thời kì Cách mạng Pháp (1789–1799), liên quan tới sự sắp xếp chỗ ngồi trong Quốc hội Pháp. Những người phản đối chế độ quân chủ và ủng hộ cách mạng thường ngồi bên trái, trong khi đó những người muốn bảo vệ và duy trì thể chế truyền thống sẵn có thì ngồi bên phải.

Ngày nay, cánh tả được hiểu là xu hướng chính trị ủng hộ bình đẳng xã hội và chủ nghĩa bình quân, thường đối lập với hệ thống thứ bậc xã hội, chú ý đến những người bị cho là thiệt thòi, và tin rằng có những bất bình đẳng vô lý cần phải giảm bớt hoặc bãi bỏ, đồng thời ủng hộ sự can thiệp của nhà nước đối với kinh tế.

Cánh hữu cho rằng các trật tự và thứ bậc xã hội nhất định là không thể tránh khỏi, là tự nhiên, bình thường hoặc mong muốn, ủng hộ thứ bậc này trên cơ sở luật tự nhiên, kinh tế hoặc truyền thống. Phân cấp và bất bình đẳng được xem là kết quả tự nhiên của khác biệt xã hội truyền thống hoặc cạnh tranh trong kinh tế thị trường; muốn giảm thiểu sự can thiệp của nhà nước với kinh tế.

Đảng Dân Chủ khác Đảng Cộng Hòa ra sao ? Republic vs Democracy

1./Về mặt kinh tế

Đảng Dân Chủ khác Đảng Cộng Hòa rất nhiều trong lĩnh vực kinh tế

Đảng Cộng Hòa có biểu tượng con voi và màu là màu đỏ. Đảng Dân Chủ biểu tượng là con lừa và màu là màu xanh

Đảng Dân Chủ muốn tăng cường sự kiểm soát và can thiệp của Nhà nước đối với nền kinh tế. Đảng Cộng Hòa muốn giảm thiểu sự kiểm soát và can thiệp của Nhà nước đối với nền kinh tế.

Đảng Dân Chủ có xu hướng chống lại thị trường tự do. Đảng Cộng Hòa ủng hộ thị trường tự do.

Đảng Dân Chủ muốn tăng thuế (đặc biệt là thuế đối với người giàu) để có ngân sách hỗ trợ các chính sách dành cho người nghèo nhưng sẽ tạo sự bất bình đẳng vì người làm ít hoặc không làm gì vẫn có thu nhập. Đảng Cộng Hòa muốn giảm bớt thuế hoặc chế độ thuế công bằng như nhau theo kiểu người làm nhiều sẽ có thu nhập nhiều, người làm ít sẽ có thu nhập ít, không làm thì chỉ có sự hỗ trợ tối thiểu

Đảng Dân Chủ muốn tăng chi tiêu của chính phủ vào phúc lợi, chính sách xã hội và cơ sở hạ tầng. Đảng Cộng Hòa nhìn chung muốn giảm chi tiêu chính phủ.

Đảng Dân Chủ muốn tăng lương tối thiểu. Đảng Cộng Hòa phản đối tăng lương tối thiểu.

2./ Về mặt y tế

Đảng Cộng Hòa muốn ủng hộ sự cạnh tranh của các công ty bảo hiểm tư nhân để nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân. Đảng Dân Chủ khác Đảng Cộng Hòa khi muốn áp dụng chế độ sức khỏe cộng đồng điển hình là chế độ Obamacare do tổng thống Đảng Dân Chủ là Barak Obama đưa ra

Đảng Dân Chủ ủng hộ quyền phá thai, Đảng Cộng Hòa phản đối việc phá thai vì là đi ngược thiên nhiên

3./Chính sách xã hội

Đảng Dân Chủ ủng hộ nhập cư kể cả trường hợp nhập cư bất hợp pháp. Đảng Cộng Hòa muốn hạn chế nhập cư vì muốn hạn chế tội phạm và không muốn tạo gánh nặng ngân sách chính phủ. Điển hình là tổng thống Donald Trump muốn xây bức tường ngăn người nhập cư trái phép từ Mexico

Đảng Cộng Hòa ủng hộ giáo dục tư nhân để cha mẹ có thêm quyền lựa chọn. Đảng Dân Chủ khác Đảng Cộng Hòa khi ủng hộ giáo dục công và chống lại giáo dục tư nhân. 

Đảng Dân Chủ ủng hộ hôn nhân đồng giới, Đảng Cộng Hòa phản đối hôn nhân đồng giới vì là trái quy luật từ nhiên

Đảng Dân Chủ muốn tăng cường kiểm soát súng. Đảng Cộng Hòa khác Đảng Dân Chủ và muốn hạn chế việc kiểm soát súng với lý do mọi người đều có quyền mua súng để bảo vệ bản thân và gia đình

4./ Các đảng phái

Các Đảng phái và tổ chức chính trị cánh tả: Đảng Dân chủ, Đảng xanh, Đảng Cộng Sản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, Tự do hiện đại (Liberal) …

Các Đảng phái và tổ chức chính trị cánh hữu: Đảng Cộng hòa, Đảng Lập hiến, Tự do cổ điển (Libertarian) …

Leave A Reply

Your email address will not be published.