Mùa hè đỏ lửa năm 1972 – chiến dịch Xuân Hè – Easter Offensive 1972 – P17

0 229

Trước khi Chiến Dịch Xuân Hè 1972 – Chiến Dịch Nguyễn Huệ hay còn gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 – Easter Offensive 1972 diễn ra, bộ tư lệnh quân Đoàn 2 cùng cố vấn trưởng là John P. Vann đã cho tăng cường phòng thủ cho khu vực Kontum và Tân Cảnh

Các thông tin tình báo cho thấy có vẽ quân Giải Phóng sẽ tiến hành cuộc tấn công vào thời gian “Đông Xuân”. Lực lượng quân Giải Phóng sẽ bao gồm sư doàn 320, sư doàn 2 và các đơn vị trực thuộc mặt trận Tây Nguyên hay Mặt Trận B-3 với sự yểm trợ của lượng lớn pháo binh và các xe thiết giáp thuộc trung đoàn 203 Thiết Giáp. Đây là lần đầu tiên lực lượng thiết giáp chính quy quân Giải Phóng xuất hiện trong khu vực . Sư đoàn 3 Sao Vàng của Quân Giải Phóng sẽ tổ chức tấn công vùng Duyên Hải nhằm kềm chân các lực lượng VNCH nơi đây không cho lên chi viện cho vùng Cao Nguyên

Tư lệnh Quân Đoàn 2 VNCH là tướng Ngô Dzu cùng với cố vấn John P. Vann đã cho di chuyển trung đoàn 47 thuộc sư đoàn 22 cùng bộ chỉ huy sư đoàn lên Tân Cảnh, tăng cường thêm chi đoàn 19 thiết giáp cho nơi này. Tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh là Đại tá Lê Đức Đạt cũng đưa 1 số xe tăng đến căn cứ Ben Het nhằm ngăn chận xe thiết giáp quân Giải Phóng tấn công theo đường 512 từ phía Tây vào thị trấn Kontum

Quân Giải Phóng trong khi đó vẫn lẫn tránh các cuộc giao tranh với lực lực chính quy VNCH mà tập trung tấn công các căn cứ hẻo lánh gần biên giới, nằm xa các tuyến đường tiếp tế nhằm kéo dài thời gian để chọn thời cơ phát động Chiến Dịch Xuân Hè 1972 – Chiến Dịch Nguyễn Huệ hay còn gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 – Easter Offensive 1972 với quy mô lớn

……. Hết phần trích dẫn ……..

Xem toàn bộ bài viết :  Chiến dịch Xuân Hè 1972Chiến dịch Nguyễn Huệ 1972Mùa hè đỏ lửa 1972Easter Offensive 1972 – P17

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.