Không vận trong trận Điện Biên Phủ và Khe Sanh – Airlift in Battle of Dien Bien Phu

0 148

Đại tá Ryan F. Ferrell, Jr. đã phúc trình bản phân tích và báo cáo cho Không Quân Mỹ về vai trò của không vận trong trận Điện Biên Phủ đối với người Pháp và không vận trong trận Khe Sanh đối với người Mỹ

Trận đánh Khe Sanh và trận đánh Điện Biên Phủ đều có các đặc điểm giống nhau, đó là đều diễn ra ở những tiền đồn xa xôi, và tất cả đều bị cắt đứt đường tiếp việc trên bộ, từ đó phụ thuộc hoàn toàn vào đường không vận. Cả hai tiền đồn đều phải đối mặt với pháo binh của quân Bắc Việt dưới quyền của tướng Võ Nguyên Giáp bắn phá liên tục ngày và đêm trong khoảng thời gian dài

Theo đánh giá, quân đội Pháp cần 150 tấn tiếp liệu bao gồm vũ khí, lương thực, thuốc men, … mỗi ngày nhưng khi đường tiếp liệu trên bộ bị cắt đứt, quân Pháp mới vội vã tăng cường đường hàng không nhưng chỉ có thể đáp ứng được 80-100 tấn mỗi ngày và sau khi đường băng bị khống chế bằng pháo binh của quân Bắc Việt khiến các máy bay Pháp phải bay cao và sử dụng biện pháp thả dù và theo ước lượng có đến 40-50% lượng tiếp liệu trên rơi vào tay quân Việt Minh.

……. Hết phần trích dẫn ……..

Xem toàn bộ bài viết : Không vận trong trận Điện Biên Phủtrận Khe SanhAirlift in Battle of Dien Bien Phu

Leave A Reply

Your email address will not be published.