Chiến dịch Linebacker II ném bom Hà Nội 12 ngày đêm – Christmas bombings 1972

0 701

Chiến dịch Linebacker II – chiến dịch ném bom Hà Nội – Hà Nội 12 ngày đêm hay còn gọi là chiến dịch ném bom lễ Giáng Sinh – Christmas bombings 1972 – Operation Linebacker II là chiến dịch oanh tạc bằng máy bay B-52 dữ dội nhất trong chiến tranh Việt Nam

Tài liệu này được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và được bảo mật theo điều khoản DOD 5200.lR và AFR 205-1 theo luật Tu Chính Hiến Pháp Mỹ. Theo đạo luật bảo mật tài liệu của hiến pháp Mỹ, tài liệu này được xem xét và giải mật trước ngày 21 tháng 4 năm 1994. Admin website : chientruongvietnam.com xin lược dịch để bạn đọc cùng khảo cứu

Trong bản báo cáo về Chiến dịch Linebacker IIchiến dịch ném bom Hà NộiHà Nội 12 ngày đêm hay còn gọi là chiến dịch ném bom lễ Giáng SinhChristmas bombings 1972Operation Linebacker II , các tài liệu, dữ liệu được thu thập từ các nguồn cũng thuộc diện Tối Mật của quân đội Mỹ, tất cả được tập hợp, nghiên cứu, .. để từ đó rút ra các bài học, đề xuất các phương án cải thiện, … dành cho Không Quân Mỹ

Tháng 3 năm 1972, quân Bắc Việt mở chiến dịch Xuân Hè hay còn gọi là chiến dịch Nguyễn Huệ, Mùa Hè Đỏ Lửa tấn công vào miền Nam Việt Nam. Ngày 9 tháng 5 năm 1972, Bộ Chỉ Huy Quân Đội Mỹ – US Joint Chiefs of Staff (JCS) chính thức ra lệnh bắt đầu chiến dịch Linebacker. Ngày hôm sau, không quân Mỹ thuộc Không Đoàn Thái Bình Dương – PACAF (Pacific Air Forces) bắt đầu oanh kích Hà Nội còn Hải Phòng bị các máy bay thuộc Hạm Đội Thái Bình Dương – PACFLT (Pacific Fleet) tấn công. Cả hai đơn vị này đều thuộc quyền chỉ huy của Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương –  CINCPAC (Commander in Chief, Pacific Command) 

……. Hết phần trích dẫn ……..

Xem toàn bộ bài viết : Chiến dịch Linebacker IIchiến dịch ném bom Hà NộiHà Nội 12 ngày đêmHa Noi Christmas bombings 1972 

Leave A Reply

Your email address will not be published.