Trận đánh Khe Sanh – Battle of Khe Sanh – Siege of Khe Sanh 1968 – P18

0 513

Trong trận đánh Khe Sanh – Battle of Khe Sanh – Siege of Khe Sanh 1968 , các đợt oanh kích được hướng dẫn bằng radar cùng với các phi vụ yểm trợ trợ tầm gần – Close air support là sự yểm trợ cần thiết nhất và chính xác nhất theo yêu cầu của chỉ huy chiến trường

Trong trận đánh Khe Sanh, Thủy Quân Lục Chiến sẽ chỉ huy toàn bộ các cuộc không yểm trên chiến trường Khe Sanh. Trước đó đã có sự trùng lắp giữa việc ai sẽ chỉ huy các cuộc không yểm. Sau đó đã diễn ra cuộc thảo luận giữa Bộ Chỉ Huy Khe Sanh, lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Dã Chiến số 3 và Không Lực 7. Cuối cùng, tất cả thống nhất rằng đại tá Lownds – chỉ huy trưởng căn cứ Khe Sanh sẽ là người chỉ huy các cuộc không yểm. Thông qua Trung Tâm Phối Hợp Hỏa Lực của trung đoàn 26 TQLC – 26th Marines Fire Support Coordinating Center (FSCC), căn cứ Khe Sanh sẽ chỉ huy mọi cuộc yểm trợ hỏa lực kể cả từ không quân trong vòng tròn có bán kính nằm trong tầm bắn của pháo 155mm đặt tại căn cứ Khe Sanh

Trong trận đánh Khe Sanh – Battle of Khe SanhSiege of Khe Sanh, khi một máy bay chỉ huy chiến thuật TAC phát hiện mục tiêu cần oanh kích hoặc nhận lệnh chỉ huy oanh kích một mục tiêu nào đó, phi công của máy bay TAC sẽ yêu cầu máy bay oanh kích vào khu vực. Bản thân máy bay TAC cũng được ưu tiên di chuyển vào khu vực . Với sự hỗ trợ của của hệ thống Automatic Direction Finders , máy bay TAC và máy bay lãnh nhiệm vụ oanh kích sẽ liên lạc trực tiếp với nhau thông qua một tầng số cố định . Sau đó, bộ chỉ huy Không Quân Chiến Thuật – Airborne Command and Control Center (ABCCC) sẽ cung cấp cho máy bay TAC các thông tin như mô tả mục tiêu, đánh giá, đường tiến vào, đường rút lui, bao nhiêu lượt oanh kích, phương hướng và vị trí quân bạn , …

…… Hết phần trích dẫn ……..

Xem toàn bộ bài viết :  Trận đánh Khe Sanh 1968Battle of Khe Sanh 1968Siege of Khe Sanh 1968 – P18

Xem lại từ đầu : Trận đánh Khe Sanh 1968Battle of Khe Sanh 1968Siege of Khe Sanh 1968 – P1

Leave A Reply

Your email address will not be published.