Sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa – The collapse of South Vietnam – P3

0 267

Trước ngày Sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa – The collapse of South Vietnam , viện trợ của Mỹ dành cho chính quyền Sài Gòn sụt giảm nghiêm trọng

Vào ngày 2 tháng 1 năm 1975, một yêu cầu bổ sung 300 triệu Usd và số tiền này được chỉnh đổi để tăng lên 722 triệu Usd vào ngày 11 tháng 4 năm 1975. Lúc này, tình hình ở miền Nam Việt Nam đã rất nguy khốn, viễn cảnh của sự sụp đổ của Việt Nam Cộng HòaThe collapse of South Vietnam đã rất rõ ràng nếu không được viện trợ khẩn cấp, nhưng cuối cùng yêu cầu chi viện này cũng bị Quốc Hội Mỹ bác bỏ

… Hết phần trích dẫn …

Xem lại từ đầu : Sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng HòaThe collapse of South Vietnam – P1

Xem chi tiết bài viết : Sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng HòaThe collapse of South Vietnam – P3

Xem lại : Sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng HòaThe collapse of South Vietnam – P2

Xem tiếp : Sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng HòaThe collapse of South Vietnam – P4

Leave A Reply

Your email address will not be published.