Không quân Mỹ trên chiến trường Việt Nam – Us Air Force in Vietnam war

0 89

Không quân Mỹ trên chiến trường Việt Nam – Us Air Force in Vietnam war là lực lượng đã thể hiện sức mạnh về hỏa lực rõ rệt nhất của quân đội Mỹ và cũng là lực lượng được đánh giá là ít hiệu quả nhất trong chiến tranh Việt Nam

Bản tài liệu này dựa trên tác phẩm “To Ha Noi and back” của tiến sĩ Wayne Thompson . Ông là nhà phân tích chính của Văn Phòng Hỗ Trợ Lịch Sử Không Quân Mỹ – Air Force History Support Office . Tác phẩm “To Ha Noi and back” của tiến sĩ Wayne Thompson được biên soạn dựa trên các tài liệu được giải mật của Bộ Quốc Phòng Mỹ và được sử dụng trong chương trình huấn luyện không quân Checkmate để vạch kế hoạch oanh kích bằng không quân của quân đội Mỹ trong chiến dịch Bão Táp Sa Mạc trong cuộc chiến vùng Vịnh giữa Mỹ và Iraq năm 1990. Sau đó được sử dụng trong chiến dịch Operation Deliberate ở Bosnia, Kosovo, Serbia, …

Cuối thế kỷ 20, khi chủ nghĩa Cộng Sản sụp đổ ở Châu Âu và mất đà ở Châu Á, người Mỹ vẫn còn bất đồng ý kiến về việc họ lẽ ra nên làm gì trong cuộc chiến Việt Nam. Không có sự can thiệp của người Mỹ, chủ nghĩa Cộng Sản đã bao trùm 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia sau khi chiếm 3 nước này từ tay người Pháp trong thời gian 10 năm sau khi thế chiến thứ 2 chấm dứt

Mỹ là rất hào hứng trong việc Mỹ hóa cuộc chiến ở Việt Nam qua việc đổ vào đây gần nửa triệu binh sĩ Mỹ, rất nhiều vũ khí chiến tranh, đặc biệt là lực lượng Không quân Mỹ trên chiến trường Việt NamUs Air Force in Vietnam war nhưng quân Mỹ lại bị nghiêm cấm việc xâm lược miền Bắc. Tổng thống Johsnson không muốn mạo hiểm dẫn đến sự can thiệp ồ ạt của Trung Quốc mà đã đẩy lùi quân Mỹ khỏi Bắc Triều Tiên năm 1950. Trong khi đó, Bắc Việt ngoài việc hỗ trợ phong trào nổi dậy ở miền Nam Việt Nam còn tiến hành cuộc xâm lăng tổng lực vào miền Nam năm 1972 và năm 1975.

. . . Hết phần trích dẫn . .

Xem chi tiết bài viết : Không quân Mỹ trên chiến trường Việt NamUs Air Force in Vietnam war

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.