Sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa – The collapse of South Vietnam – P4

0 207

Trước thời điểm sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa – The collapse of South Vietnam, quân đội VNCH đã lâm vào tình trạng thiếu hụt vũ khí, đạn dược, trang thiết bị quân sự nghiêm trọng

Do phần viện trợ nhận được quá ít ỏi. kết quả lực lượng không quân gần như bị hạn chế rất nhiều. Hơn 200 máy bay các loại không thể cất cánh bao gồm : máy bay ném bom A-1, máy bay trinh sát OV-10, máy bay vận tại C-47, C-119, C-7. Kế hoạch thay thế máy bay F-5A thành F-5E bị hủy bỏ. 36 máy bay F-5E đã được đặt hàng nay được trả về Mỹ . Ngân quỹ của các hạng mục bị bỏ được chuyển sang các kênh khác có tính cấp bách hơn. 400 sinh viên của chương trình đào tạo phi công tại Mỹ nay do không còn ngân sách nên được gọi về nước. Hơn 1.000 binh sĩ đang theo khóa học để đào thành thành nhân viên kỹ thuật hàng không được chuyển thành bộ binh. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của lực lượng Không Quân

Trước thời điểm sự sụp đổ của Việt Nam Cộng HòaThe collapse of South Vietnam, tuy quân Mỹ và đồng minh đã chuyển giao cho quân đội VNCH trên 4.000 chiếc xe vận tải các loại nhưng hầu như tất cả đều trong tình trạng không sử dụng được do thiếu phụ tùng thay thế. Các phụ , trang thiết bị dự trữ chiến tranh đã dần cạn kiệt và hết sạch khi được sử dụng để ưu tiến tái trang bị cho các đơn vị bị thiệt hại ở Vùng I và Vùng II Chiến Thuật vào tháng 3 năm 1975

… Hết phần trích dẫn …

Xem từ đầu : Sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng HòaThe collapse of South Vietnam – P1

Xem chi tiết bài viết : Sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng HòaThe collapse of South Vietnam – P4

Leave A Reply

Your email address will not be published.