Hồ sơ mật Lầu Năm Góc về chiến tranh Việt Nam – The Pentagon Papers

0 176

Tài liệu Hồ sơ mật Lầu Năm Góc về chiến tranh Việt Nam – The Pentagon Papers là một trong các tài liệu tuyệt mật nhất được Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara chỉ định thực hiện nhằm làm tài liệu cho các chính quyền Mỹ về sau nghiên cứu và rút kinh nghiệm

Trước khi được công bố vào năm 2011, tài liệu Hồ Sơ Mật của Lầu Năm Góc này được xếp vào hàng tài liệu tuyệt mật của chính phủ Mỹ. Mỗi trang của tài liệu này đều có dòng chữ TOP SECRET – SENSITIVE (Tuyệt mật – Nhạy cảm) ở ngay đầu trang. Mục đích của tài liệu này là để các chính quyền đời sau của Mỹ rút kinh nghiệm từ các sai lầm đã qua. Người có chủ đích tạo ra tài liệu này là Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara. Ông đã tập hợp một nhóm chuyên gia đặc biệt nghiên cứu về Việt Nam để biên soạn tài liệu này vào năm 1967.

Xin được lược dịch tài liệu Hồ Sơ Mật của Lầu Năm GócThe Pentagon Papers cùng bạn đọc

Hoa Kỳ dành rất ít sự quan tâm cho Đông Dương, và cũng không có nhiều dự tính cho bán đảo này. Sự mâu thuẫn trong chính sách của Mỹ giai đoạn thế chiến là căn nguyên dẫn đến nhiều hiểu lầm sau đó. Một mặt, Mỹ nhiều lần trấn an người Pháp rằng tài sản thuộc địa của họ sẽ được trả lại cho họ sau chiến tranh. Mặt khác, Hoa Kỳ cam kết trong Hiến chương Đại Tây Dương sẽ ủng hộ quyền tự quyết của mỗi quốc gia, và chính cá nhân Tổng thống Roosevelt cũng lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ Đông Dương độc lập. Roosevelt cho rằng Đông Dương là một ví dụ rõ ràng của chủ nghĩa thực dân tàn bạo, không nên trả lại cho Pháp mà để cho một cơ quan quốc tế tạm thời quản lý. Tổng thống đã thảo luận đề xuất này với phe Đồng Minh tại Cairo, Teheran, ở Hội nghị Yalta và nhận được sự tán đồng của Tưởng Giới Thạch và Stalin; Thủ tướng Churchil thì chưa đồng tình.

… Hết phần trích dẫn …

Xem chi tiết : tài liệu Hồ Sơ Mật của Lầu Năm GócThe Pentagon Papers

Leave A Reply

Your email address will not be published.