Bản Tuyên Ngôn của cựu hoàng Bảo Đại ngày 6 tháng 6 năm 1949

0 322

Bản Tuyên Ngôn của cựu hoàng Bảo Đại ngày 6 tháng 6 năm 1949 về khu vực Nam Kỳ và chính thức bãi bỏ hiệp ước 1862 và hiệp ước 1873

Xin trích dẫn Bản Tuyên Ngôn của cựu hoàng Bảo Đại

Quốc–dân đồng-bào,

Quốc hội Pháp đã biểu quyết đồng tâm trong việc thủ tiêu thể chế Nam Kỳ:

Pháp đã nhìn nhận một nguyện vọng chính đáng của chúng ta. Từ nay các hiệp ước 1862 và 1873 không còn giá trị nữa và chỉ là những tài liệu để đánh dấu một trang sử đã qua.

Sự thống nhứt Lãnh thổ ngày nay là một giai đoạn quan trọng trong lịch trình tiến hoá của dân tộc Việt Nam. Tôi mong quốc dân hưởng ứng cùng tôi, nhìn nhận thiện chí và tình hữu nghị của nước Pháp, đã theo trào lưu lịch sử, giải quyết cuộc xung đột hiện thời bằng những phương pháp hoà bình.

Riêng về đồng bào Nam phần, tuy bao năm phải sống một cuộc đời riêng biệt, nhưng lúc nào cũng tỏ lòng quyến luyến anh em Bắc-Trung và bao giờ cũng tha thiết với giống nòi.

Vậy ngày hôm nay là ngày vui mừng của quốc dân. Sau 87 năm xa cách, đồng bào miền Nam đã trở về với đại gia đình dân tộc. Từ non một thế kỷ, biết bao anh hùng liệt sĩ đã chịu lao khổ, hy sinh tánh mạng để qui hoàn lãnh thổ vào cương vực cổ truyền. Trong phút lịch sử này, tôi muốn cùng quốc dân tưởng niệm tới anh linh những vị từ ngàn xưa, đã hiến thân cho đại nghĩa.

Nay Thống nhứt lãnh thổ đã thực hiện, nhưng ta cần phải Thống nhứt nhơn tâm.

Tôi yêu cầu quốc dân cùng tôi hàn gắn những vết thương đau của chiến tranh, chấm dứt sự tranh chấp nội bộ. Thống nhứt lực lượng, Thống nhứt ý chí cũng như chúng ta đã Thống nhứt lãnh thổ, để có thể động viên hết thảy mọi nguồn sanh lực mà kiến thiết lại đất nước, ngõ hầu quốc gia có thể tồn tại và phát triển trong hoàn cảnh quốc tế nghiêm trọng hiện thời.

Leave A Reply

Your email address will not be published.