Tôn Quyền quyết giết Quan Vũ được chứng minh qua thẻ tre cổ

0 96

Tại một công trường xây dựng ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, các nhà khảo cổ phát hiện nhiều manh mối trong chiếc giếng cổ, giúp giải mã bí mật vì sao Tôn Quyền ra lệnh giết Quan Vũ thời Tam Quốc.

Năm 1996, một đội xây dựng ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã tình cờ phát hiện ra một giếng cổ, bên trong chứa những chiếc thẻ tre toàn là chữ cổ. Người phụ trách việc thi công ngay lập tức liên hệ với cơ quan di tích văn hóa của tỉnh.

Sau 7 ngày khai quật, các nhà khảo cổ phát hiện hơn 140.000 những chiếc thẻ tre bên trong giếng cổ sâu 6 mét. Căn cứ vào vị trí địa lý ở nơi khai quật, cũng như niên đại của các thẻ tre, các nhà khảo cổ xác định khu vực này từng thuộc địa giới của nhà Đông Ngô thời Tam Quốc.

Trong các ký tự khắc trên thẻ tre, cá nhà khảo cổ và lịch sử đã phác họa lại chi tiết mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự của nhà Đông Ngô, trong triều đại của Tôn Quyền thời Tam Quốc. Theo nhật báo Sohu, phát hiện này được coi là “một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất của Trung Quốc trong thế kỷ 20”.

Trong các thẻ tre, nội dung đã ghi lại cuộc sống của người dân trong lãnh thổ Đông Ngô thời Tam Quốc. Theo đó, đời sống người dân khi đó rất khó khăn. Do chiến tranh liên miên giữa 3 nước Thục, Ngụy, Ngô, gần nhơ toàn bộ thanh niêm trai tráng đều phải đi lính, để lại phụ nữ và con nhỏ. Do thiếu đàn ông phụ giúp nên những người phụ nữ này phải làm cả công việc nặng nhọc cày ruộng lấy nước, vừa nuôi dạy con cái, kiếm tiền đóng thuế cho triều đình.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người đánh giá cao nhất đó chính là trong các thẻ tre đã ghi chép lại về sự việc và nguyên nhân Tôn Quyền quyết giết Quan Vũ là tướng soái vùng đất Kinh Châu và cũng là em kết nghĩa của Thục Chúa Lưu Bị.

Năm 219, để phá vỡ kế hoạch Tào Tháo mưu liên kết với Tôn Quyền, theo kế của Khổng Minh, Lưu Bị đã lệnh cho Quan Vũ dẫn quân từ vùng đất Kinh Châu tiến đánh Tào Ngụy để phá vỡ thế liên kết. Quan Vũ liên tiếp lập nhiều chiến công lững lẫy mà đã trở thành điển tích như bắt sống Vu Cấm, Quan Công thủy chiến bắt Bàng Đức, vây hãm Tào Nhân. Tình hình nguy cấp đến mức Tào Tháo toan đưa Hán Hiến Đế rời khỏi kinh đô Hứa Xương.

Tuy nhiên, theo kế của Tư Mã Ý, thay vì rời khỏi kinh đô, Tào Tháo lệnh cho mãnh tướng Từ Hoảng đem quân chận đánh Quan Vũ. Hai bên giao chiến bất phân thắng bại

Chớp thời cơ này, Tôn Quyền nghe theo Lã Mông bất ngờ đem quân đánh úp Kinh Châu. Quan Vũ bị các tướng My Phương và Phó Sĩ Nhân làm phản nên Kinh Châu thất thủ. Hậu cứ bị mất khiến Quan Vũ chịu hai mũi giáp công từ Đông Ngô và Tào Ngụy buộc phải rút quân về. Cuối cùng bị quân Ngô bắt sống

Lúc bất giờ Tôn Quyền rơi vào thế khó vì Quan Vũ là em kết nghĩa của Thục Chúa Lưu Bị. Lúc bấy giờ thế lực Lưu Bị rất mạnh với mưu kế của Khổng Minh cùng các dũng tướng như Trương Phi, Triệu Tử Long, Mã Siêu, Hoàng Trung, … Nếu Tôn Quyền giết Quan Vũ sẽ khiến Lưu Bị khởi binh báo thù và e là khó chống nổi nhưng nếu thả Quan Vũ lại sợ Quan Vũ khởi binh giành lại Kinh Châu và Tôn Quyền sẽ bị mất mặt là sợ Lưu Bị

Theo nội dung chép trong những tấm thẻ tre, sau khi hội ý với quân thần, Tôn Quyền đã ra lệnh giết Quan Vũ, để diệt trừ hậu họa, cũng như để ổn định hoàn toàn Kinh Châu. Có thể nói rằng đây là quyết định chỉ có lợi, không có hại.

Không lâu sau khi Quan Vũ chết, Lưu Bị không nghe lời khuyên của thừa tướng Gia Cát Lượng đã xuất đại quân đến báo thù nhưng lại bị Lục Tốn đánh bại và chết tại thành Bạch Đế. Có thể nói, đối với lợi ích của Đông Ngô, Tôn Quyền giết chết Quan Vũ là quyết định đúng đắn, theo Sohu

Leave A Reply

Your email address will not be published.