3 vị thái hậu Việt Nam bị con cháu sát hại

0 488

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, có 3 vị thái hậu Việt Nam bị con cháu mình sát hại bao gồm : Thượng Dương Hoàng Thái hậu thời nhà Lý, Hiến Từ Hoàng Thái Hậu hay Tuyên Thánh Hoàng Thái Hậu thời Trần và Trường Lạc Thánh Từ Hoàng thái hậu thời Lê 

1/ Thượng Dương Hoàng Thái hậu

Bà là chính thất của vua Lý Thánh Tông, là mẹ đích của vua Lý Nhân Tông. Cuộc đời của Thượng Dương Hoàng Thái hậu không có gì nổi bật nhưng cái chết của bà vẫn được nhiều người biết tới cho đến tận ngày nay.

Khi vua Lý Thánh Tông mất (1072), theo lễ giáo của Thái sư Lý Đạo Thành (李道成), bà sẽ là Hoàng thái hậu nhiếp chính, trong khi đó Ỷ Lan Phu nhân sẽ là Hoàng thái phi, nhưng do Ỷ Lan nghĩ mình đã từng nhiếp chính lại là mẹ đẻ của hoàng đế mà không được tham dự triều chính, nên buồn bực.. Cùng với sự trợ giúp của Thái úy Lý Thường Kiệt, Ỷ Lan thuận lợi lên ngôi Hoàng thái hậu. Bà đã ép Thượng Dương Hoàng thái hậu cùng với 72 cung nữ phải chết theo vua Thánh Tông. Còn vua Lý Nhân Tông vì quá nhỏ nên thuận theo lời mẹ đẻ, gián tiếp giết hại Thượng Dương Hoàng Thái hậu. Sau này, cả vua Lý Nhân Tông và Ỷ Lan Thái hậu đều hối hận về việc làm sai trái này.

2/ Hiến Từ Hoàng thái Hậu hay Tuyên Thánh Hoàng Thái Hậu

Bà là Hoàng hậu của vua Trần Minh Tông, là mẹ ruột của vua Trần Dụ Tông, Cung Túc vương Trần Nguyên Dục và Thiên Ninh Công chúa Ngọc Tha. Năm 1369, vua Trần Dụ Tông qua đời mà không có con nối dõi. Ngày sắp băng, Dụ Tông xuống chiếu đón Trần Nhật Lễ là con của Cung Túc vương Nguyên Dục vào nối đại thống.

Tuy nhiên, hoàng tộc khi ấy lại muốn lập Cung Định vương Trần Phủ – anh cùng cha khác mẹ của vua Dụ Tông lên ngôi vua. Hoàng Thái Hậu bất chấp lời khuyên ngăn, bàn bạc của triều thần, nhất quyết đưa Nhật Lễ lên ngôi. Sau khi lên nối đại thống, Nhật Lễ tôn bà làm Hiến Từ Tuyên Thánh Thái hoàng thái hậu 

Thế nhưng, chỉ chưa đầy một năm, Hiến Từ hoàng thái hậu đột ngột qua đời.  Các sử gia suy đoán là do Trần Nhật Lễ giết do Tuyên Thánh hoàng thái hậu biết Nhật Lễ không phải con của cố Cung Túc vương Nguyên Dục. Đại Việt sử ký toàn thư và Khâm định Việt sử Thông giám cương mục đều chép rằng: “ Nhật Lễ giết Hiến Từ Tuyên Thánh Thái hoàng thái hậu trong cung”. 

Theo truyền thuyết, mẹ của Nhật Lễ là thiếp của một kép hát tên Dương Khương. Mẹ Nhật Lễ khi đóng trò có tên hiệu là Vương Mẫu (Trò có tích “Vương Mẫu hiến bàn đào”, Mẹ Nhật lễ đóng vai Vương Mẫu, nên lấy tên làm hiệu), đương có thai, Cung Túc vương Nguyên Dục thấy nàng xinh đẹp, nên lấy làm vợ. Đến khi đẻ, Dục nhận làm con mình

3/ Trường Lạc Thánh Từ Hoàng thái hậu

Bà là chính thất của vua Lê Thánh tông, mẹ ruột của vua Lê Hiến Tông và là bà nội của Lê Túc Tông và Lê Uy Mục. Khoảng thời gian bà lên làm thái hậu trải qua nhiều biến động.

Đương thời, bà cũng được Thánh Tông yêu quý nhất trong số các cung nhân và cho ở Vĩnh Ninh cung. Sau khi vua Lê Thánh Tông mất, con bà là thái tử Lê Tranh kế vị, sử gọi là Lê Hiến Tông tôn bà là Trường Lạc Thánh Từ Hoàng thái hậu. Nhưng khoảng thời gian cai trị đất nước của Lê Hiến Tông thật ngắn ngủi, chỉ kéo dài trong 7 năm rồi băng hà.

Sau khi Lê Hiến Tông mất, Hoàng thái tử Lê Thuần lên ngôi, tức Lê Túc Tông, tôn bà làm Thái hoàng thái hậu (太皇太后).

Sau 6 tháng trị vì đất nước, vua Lê Túc Tông qua đời, Trong triều xảy ra tranh chấp việc kế vị, vì Túc Tông không có con trai để kế vị, khi lâm chung ông đã chỉ định người anh thứ 2 là Lê Tuấn, nhưng Trường Lạc thái hậu cho rằng Lê Tuấn là con của người đàn bà thấp hèn, không đáng để lên ngôi nên muốn lập Lã Côi Vương. Một viên quan là Nguyễn Nhữ Vi lập kế lừa bà ra thành đón Lã Côi Vương nhưng bên trong đóng cửa thành lập Lê Tuấn làm vua 

Lê Tuấn lên ngôi, tức Lê Uy Mục, tôn bà làm Trường Lạc Thánh Từ Thái hoàng thái hậu và vị vua tai tiếng đầy mình này một thời gian sau đã ngay lập tức sai người giết chết Trường Lạc Thái hoàng thái hậu tại chính tẩm cung của bà, khi ấy bà thọ 65 tuổi.

Dù là những hoàng thái hậu cao quý, uy quyền nhưng đến cuối đời, thay vì ra đi trên chiếc giường ấm áp, trong sự đùm bọc của con cháu thì những vị thái hậu trên lại bị chính con cháu mình giết hại.

Leave A Reply

Your email address will not be published.