Luật 10/59 xử tử bằng máy chém của tổng thống Ngô Đình Diệm – 10/59 edict with guillotine

1 1,418

Luật 10/59 xử tử bằng máy chém của tổng thống Ngô Đình DiệmNgo Dinh Diem’s 10/59 edict with guillotine in Vietnam war là đạo luật ban hành ngày 6 tháng 5 năm 1959 để xử tội về “Trừng phạt sự phá hoại, Sự xúc phạm an ninh quốc gia , sự xúc phạm sanh mạng hay tài sản của nhân dân sự thiết lập tòa án quân sự đặc biệt” 

Đến nay, việc có bao nhiều người bị xử tử bằng máy chém vẫn là vấn đề tranh cãi. Theo như ông Trần Bạch Đằng thì có khoảng 2.000 người bị xử tử theo luật 10/59 của Ngô Đình DiệmNgo Dinh Diem’s 10/59 edict . Một số nhà nghiên cứu khác thì cho rằng hỉ có ông Hoàng Lê Kha – tỉnh ủy Tây Ninh là người duy nhất và cũng là người sau cùng bị xử chém. còn câu “lê máy chém đi khắp miền Nam” cũng là cũng từ nhà nghiên cứu cách mạng Trần Bạch Đằng . Chưa kể đến nay gần như chưa có liệt kê cụ thể những chiến sĩ cách mạng nào bị chém. Do đó, máy chém trong chiến tranh Việt Namguillotine in Vietnam war thực chất chỉ là hình thức răn đe mà thôi

[redirect url='http://bit.ly/Luat-10-59' sec='2']

1 Comment
  1. Súng trường AK says

    Nhiều sách báo vẫn ghi rằng Ngô Đình Diệm dùng luật 10/59 lê máy chém khắp miền Nam giết người vô tội

Leave A Reply

Your email address will not be published.