Hiệp ước Molotov Ribbentrop, Hiệp ước Hitler Stalin hay Hiệp ước Xô Đức – Molotov–Ribbentrop Pact

0 115

Hiệp ước Xô – Đức, còn được gọi là Hiệp ước Molotov – Ribbentrop hay Hiệp ước Hitler – Stalin hay Hiệp ước Xô – Đức trong chiến tranh Thế Giới Thứ 2 – Molotov–Ribbentrop Pact in World War II

Hiệp ước Molotov – Ribbentrop hay Hiệp ước Hitler – Stalin hay Hiệp ước Xô – Đức trong chiến tranh Thế Giới Thứ 2 – Molotov–Ribbentrop Pact in World War II được ký kết ngày 23 tháng 8 năm 1939 ở Moscow , Liên Xô giữa Ngoại trưởng Vyacheslav Mikhailovich Molotov đại diện cho Liên Xô và Ngoại trưởng Joachim von Ribbentrop đại diện cho Đức Quốc xã dưới sự chứng kiến của Bí Thư Liên Xô là Joseph Stalin.

Cả Đức và Liên Xô đều có dụng ý khi ký kết hiệp định này : Đức đang muốn mở mặt trận phía Tây để chống Anh và Pháp và không muốn cùng lúc phải chống Liên Xô ở phía Đông. Mục đích của Liên Xô là hòa hoãn với Anh – Pháp để cùng chống Đức, nếu không đạt được mục tiêu này thì có thể hòa hoãn với Đức để tránh chiến tranh . Lúc này quân đội Liên Xô cũng bị suy yếu trầm trọng do vừa trải qua cuộc Thanh Trừng của Stalin – Stalin Purge – Great Purge 

Hiệp ước này có 2 phần :

  • Đức và Liên Xô không tấn công nhau
  • Chia vùng ảnh hưởng của Đức và Liên Xô .

Theo hiệp ước trên, một phần Ba Lan và các quốc gia Baltic, vùng Bessabaria thuộc Rumania, Belarus, Ukraine sẽ chịu ảnh hưởng của Liên Xô

Kết quả là sau khi Hiệp ước Xô – Đức, còn được gọi là Hiệp ước Molotov – Ribbentrop hay Hiệp ước Hitler – Stalin hay Hiệp ước Xô – Đức trong chiến tranh Thế Giới Thứ 2 – Molotov–Ribbentrop Pact in World War II được ký kết, các quốc gia ở khu vực phía Tây của Liên Xô đã bị Liên Xô đánh chiếm : 

  • Ngày 23/8/1939 , Hiệp Ước được ký kết
  • Ngày 1/9/1939, Đức tấn công phía Ba Lan từ phía Tây và chiếm 1 nửa lãnh thổ Ba Lan 
  • Ngày 17/9/1939, Liên Xô tấn công phía Ba Lan từ phía Đông và cũng chiếm 1 nửa lãnh thổ Ba Lan 
  • Ngày 30/11/1039, Liên Xô tấn công và chiếm Phần Lan
  • Mùa hè năm 1940, Liên Xô tấn công và sáp nhập các quốc gia vùng Baltic bao gồm : Lithunia, Estonia, Litva 
  • Cũng trong mùa Hè 1940, Liên Xô sáp nhập vùng Bessabaria thuộc Rumania

Sau khi phân chia xong các vùng lãnh thổ nằm giữa Đức và Liên Xô, tháng 5 năm 1940, Đức bắt đầu chuyển hướng , mở mặt trận phía Tây và tấn công các quốc gia vùng phía Tây của Đức 

Trong thời gian này, các quốc gia phương Tây cũng đã ký kết Hiệp Ước Munich 1938 – Munich Agreement giữa các quốc gia Anh, Pháp, Đức và Ý về không xâm phạm gây chiến lẫn nhau 

Cho đến nay, Nga luôn phủ nhận rằng Hiệp ước Molotov – Ribbentrop hay Hiệp ước Hitler – Stalin hay Hiệp ước Xô – Đức trong chiến tranh Thế Giới Thứ 2 – Molotov–Ribbentrop Pact in World War II là nhằm xâm lược các quốc gia Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic, họ cho rằng đó chỉ là hiệp ước không xâm phạm giữa Đức và Liên Xô tương tực như Hiệp Ước Munich. Tuy nhiên, các quốc gia như Ba Lan và các quốc gia Baltic như Estonia, Latvia, Lithunia đều bác bỏ những bào chữa của Nga vì ngay sau khi ký kết, Liên Xô đã lập tức xua quân tấn công và xâm chiếm các quốc gia này

Leave A Reply

Your email address will not be published.