Quan Vũ, Quan Công hay Quan Vân Trường – danh tướng thời Tam Quốc

1 683

Quan Vũ, Quan Công hay Quan Vân Trường là danh tướng thời Tam Quốc, ông là tượng trưng cho hình ảnh trung liệt, nghĩa khí và đến nay vẫn được hầu hết người Hoa trên khắp thế giới thờ cúng

Quan Vũ, Quan Vân Trường hay còn được gọi tên kính trọng là Quan Công sinh năm 159 mất năm 220 cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc. Theo truyền thuyết dân gian, ông kết nghĩa Đào Viên với Lưu Bị và Trương Phi. Sau đó phò tá Lưu Bị lên ngôi vua Thục Hán, cùng với Tào Tháo và Tôn Quyền hình thành thế chân vạc hay còn gọi là thời Tam Quốc. Về sau, ông bị nội tướng tạo phản, trúng kế Lã Mông của Đông Ngô bị bắt sau đó bị giết chết

Quan Vũ có võ nghệ siêu quần, tài trí thao lược. Hình ảnh của ông còn là hình ảnh của đấng đại trượng phu trung liệt, nghĩa khí, hết lòng vì anh em và trong văn hóa còn được khắc họa trong các dạng hình nghệ thuật như kịch, chèo, tuồng v.v… và sau này là phim ảnh, với những chiến tích hư cấu và phẩm chất đạo đức được đề cao. Các điển tích về ông rất nhiều như : Hoa Dung đạo, chém Bàng Đức, đơn đao phó hội, qua 5 ải chém 6 tướng, trảm Nhan Lương chém Văn Sú, …

Các nhà sử học đánh giá ông có nhược điểm là kiêu căng, ngạo mạn; nhưng ưu điểm của ông là dũng mãnh, nếp sống giản dị, tính cách hào hiệp, trượng nghĩa, sự kiên cường và lòng trung thành tuyệt đối, đặc biệt là hết lòng vì anh em. Do đó, ngày nay các hội nhóm người Hoa đều thờ cúng ông và gọi ông là Quan Nhị Ca. Ông được các hoàng đế nhà Thanh tôn vinh là Võ thánh (ngang với Văn thánh Khổng Tử), phần lớn các võ miếu ở các làng xã Trung Quốc đều có tượng thờ ông. Ông cũng là vị võ tướng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc có 1 điện thờ riêng tại Đế vương miếu (được nhà Minh, nhà Thanh xây dựng, trong đó thờ những vị quan văn, võ tướng tài năng và tận trung nhất qua các triều đại). Ông được dân gian coi là một biểu tượng của những đức tính “Danh lợi không đổi lòng, Giàu sang không dâm loạn, Nghèo hèn không nhụt chí, Oai vũ không khuất phục”.

1 Comment
  1. Gia Đạt says

    Tôi thường xuyên đi chùa thờ Quan Công

Leave A Reply

Your email address will not be published.