Phim tài liệu : Dân Bắc di cư vào Nam năm 1954 – North Vietnamese refugees in Operation Passage to Freedom

0 574

Phim tài liệu lịch sử, tìm hiểu chiến tranh Việt Nam có thuyết minh tiếng Việt : Dân Bắc di cư vào miền Nam Việt Nam năm 1954 – North Vietnamese refugees to the South of Vietnam in the Operation Passage to Freedom

Sau khi hiệp định Geneva được ký kết, Việt Nam bị chia làm hai với ranh giới là vĩ tuyến 17. Phía Bắc do Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiểm soát . Miền Nam lúc này do Liên Hiệp Pháp kiểm soát. Do e ngại về kinh tế, chính trị và tôn giáo nên khoảng 2 triệu người dân Bắc đã di cư vào miền Nam năm 1954 trong chiến dịch di cư có tên gọi Chiến dịch Con đường đến Tự do – Operation Passage to Freedom in Vietnam

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.