Trận đánh Làng Vây ở Khe Sanh – Battle of Lang Vei in siege of Khe Sanh 1968

0 490

Trận đánh Làng Vây hay còn gọi trận Lang Vei – battle of Lang Vei vào tháng 2 năm 1968 nằm trong diễn biến trận đánh Khe Sanh – battle of Khe Sanh và là trận đánh đầu tiên khi quân Bắc Việt sử dụng xe tăng để tấn công quân Mỹ

Tháng 7 năm 1962, lực lượng Đặc Biệt Mỹ thuộc nhóm A-101, đại đội C, lực lượng đặc biệt số 5 – A-101, Company C, 5th Special Forces Group đã thiết lập một trại đặc biệt ở Khe Sanh nhằm khống chế khu vực thung lũng Khe Sanh. Căn cứ này cũng nhằm mục đích ngăn chặn tuyến đường thâm nhập của quân Bắc Việt từ miền Bắc đi qua tuyến đường mòn Hồ Chí Minh dọc biên giới Việt Lào để vào miền Nam Việt Nam

Đến năm 1966, lực lượng Đặc Biệt Mỹ chuyển đến lập căn cứ ở Làng Vây – Lang Vei. Giữa năm 1967 do trại này bị tấn công, lực lượng Mỹ chuyển đến lập căn cứ mới cách Lang Vei khoảng 1km về hướng Tây. Nơi đây trở thành trại đặc biệt Lang Vei mới do 13 cố vấn Mỹ, 14 binh sĩ thuộc lực lượng Đặc Biệt Nam Việt Nam và 4 đại đội người Thượng thuộc lực lượng Dân Sự Chiến Đấu – CIDG

Tướng Westmoreland thiết lập căn cứ Khe Sanh nhằm ngăn chận sự xâm nhập của quân Bắc Việt từ biên giới Việt Lào cũng như nhằm lôi kéo quân đội của tướng Võ Nguyên Giáp đến giao chiến theo kiểu chiến tranh quy ước để Mỹ có thể tận dụng hỏa lực cực mạnh của mình để tiêu diệt và trại đặc biệt Lang Vei đóng vai trò tiền đồn để thu thập tin tức tình báo chung quanh dọc theo biên giới Việt Lào và cũng là nơi diễn ra Trận đánh Làng Vây hay trận đánh Lang Vei ở Khe Sanh – Battle of Lang Vei in siege of Khe Sanh

……. Hết phần trích dẫn ……..

Xem toàn bộ bài viết : Trận đánh Làng Vây hay trận đánh Lang Vei ở Khe Sanh – Battle of Lang Vei in siege of Khe Sanh 1968 

Leave A Reply

Your email address will not be published.