Phim tài liệu : Xe tăng M41 trên chiến trường Việt Nam – Us M41 Walker Bulldog in Vietnam battle

0 889

Phim tài liệu lịch sử, tìm hiểu chiến tranh Việt Nam có thuyết minh tiếng Việt : Xe tăng M41 trên chiến trường Việt Nam – Us M41 Walker Bulldog in Vietnam battle

Xe tăng M41 Walker Bulldog là loại xe tăng hạng nhẹ và được đánh giá là rất thích hợp trên chiến trường Việt Nam vốn nhiều sình lầy, đường gồ ghế và không được tráng nhựa. Xe tăng M41 Walker Bulldog bắt đầu tham chiến ở Việt Nam vào giữa năm 1964 và đã chứng tỏ được giá trị của nó cho đến khi quân Bắc Việt đưa vào tham chiến những xe tăng T-54 có hỏa lực vượt trội so với M41. Tuy vậy, đến năm 1973 vẫn còn có hơn 200 chiếc xe tăng M-41 Walker Bulldog đang phục vụ trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa và đã tham gia nhiều trận đánh quan trọng như Lam Sơn 719, Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, …

Sau chiến tranh, phía Quân Đội Việt Nam đã thu được 1 số xe tăng M41 và hiện đang được bảo quản nhằm làm lực lượng thiết giáp dự phòng

Leave A Reply

Your email address will not be published.