Sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa – The collapse of South Vietnam

0 247

Sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa – The collapse of South Vietnam là quyển tư liệu do trưởng bộ phận của lịch sử quân đội của chuẩn tướng James L. Collins Jr. cùng tướng Cao Văn Viên – Tổng Tham Mưu Trưởng của quân đội VNCH biên soạn. 

Trong nhiều năm liên tục, nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham Mưu là theo dõi và nắm bắt suốt quá trình nâng cấp và hiện đại hóa quân đội VNCH vốn đã được bắt đầu từ 3 năm trước khi quân Mỹ bắt đầu rút quân và đạt đến đỉnh vào tháng 11 năm 1972 và bắt đầu tụt dốc sau đó . Nguyên nhân là theo các điều khoản của  hiệp định Paris được ký kết, các lực lượng đều chỉ được tổ chức và trang bị đến ngưỡng trần trước khi hiệp định Paris diễn ra. Kết quả là quân đội miền Nam Việt Nam không thể phát triển thêm các đơn vị mới hay được trang bị thêm vũ khí mới mà chỉ có thể tái tổ chức, nâng cấp và cải tạo dựa trên lực lượng và vũ khí hiện có.

Một trong những sự kiện nổi bật vào đầu năm 1974 là vấn đề phát hiện mỏ dầu ở thềm lục địa miền Nam Việt Nam. Sau hiệp định Paris, vấn đề kinh tế trở thành vấn đề được thảo luận nhiều nhất vì điều đó có thể khiến miền Nam Việt Nam sẽ không bị bỏ rơi. Việc phát hiện dầu vào cuối năm 1973 đã khiến tinh thần lạc quan trở lại. Trong bầu không khí phấn khởi, Bộ Tổng Tham Mưu dưới yêu cầu của chính phủ đã soạn thảo kế hoạch để tinh gọn quân đội còn khoảng 1 triệu người và đã được thực thi trong năm 1974. Cuối năm 1974, tổng quân số đã giảm từ 1.100.000 người xuống còn 996.000 người

…… Hết phần trích dẫn ……..

Xem toàn bộ bài viết : Sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng HòaThe collapse of South Vietnam

Leave A Reply

Your email address will not be published.