Bạch Khởi – đại tướng nhà Tần danh tiếng ngang Tôn Tử , Ngô Khởi

0 621

Vũ An Quân Bạch Khởi là đại tướng nhà Tần , được xem là tài ba và danh tiếng ngang với những nhà quân sự hàng đầu khác thời Chiến Quốc như Tôn Tử , Ngô Khởi

Đại tướng Bạch Khởi (332 TCN – 257 TCN) chữ Hán: 白起 , là danh tướng của nước Tần dưới thời Tần Chiêu Vương. Cha Bạch Khởi xuất thân là quân nhân nên từ nhỏ ông đã sống trong doanh trại quân đội, tính thông minh, hiếu học nên từ nhỏ đã nghiên cứu và đọc sách binh thư của các nhà quân sự  Tôn Vũ, Ngô Khởi, Tôn Tẫn, … Do sống trong quân đội nên từ nhỏ ông đã cảm thông được cuộc sống của quân nhân và hiểu thấu hoàn cảnh của binh sĩ

Năm 294 TCN, tướng Tần Bạch Khởi đã giữ chức Tả thứ trưởng, đem quân Tần đi đánh nước Hàn, chiếm được Tân Thành. Do đó được Tần Chiêu Vương phong làm tướng

Năm 293 TCN, ông tiếp tục mang quân đánh liên quân nước Ngụy và nước Hàn ở Y Khuyết (ngọn núi này thuộc vùng tây nam Lạc Dương, tỉnh Hà Nam) và thắng lớn ở trận Y Khuyết, chém 24 vạn thủ cấp. Làm kinh động cả nước Hàn và Ngụy

Năm 280 TCN, ông cầm quân đánh bại nước Triệu, chiếm được thành Quang Lang

Năm 279 TCN, ông dẫn quân đánh Sở, dẫn nước dìm chết mấy mươi vạn quân Sở ở Yên Thành

Năm 278, do nhiều công trạng, ông được phong chức Vũ An Quân, chức tước ngang với các đại thần hàng đầu thời Chiến Quốc. Cũng trong năm này, ông lại đem binh đánh bại nước Sở, tiến quân vào Sính Đô. Vua tôi nước Sở bỏ chạy, phải thiên đô về Thọ Xuân. Bạch Khởi đốt cháy khu lăng mộ các vua Sở từ thời Xuân Thu

Năm 273 TCN, Vũ An Quân Bạch Khởi lại dẫn quân đánh bại liên quân Ngụy-Triệu ở dưới chân thành Hoa Dương, chém 13 vạn thủ cấp. Sau đó lại dồn quân Triệu xuống sông, chém trên 2 vạn người. 

Năm 264 TCN, ông lại dân quân đánh nước Hàn, chiếm liền 9 thành trì, chém 5 vạn thủ cấp

Sách sử ghi lại ông gần như là Bách Thắng Tướng Quân, chưa hề thua trận nào. Bất cứ ai đối địch quân Tần khi nghe tiếng Bạch Khởi cầm quân đều hoảng sợ. Trong các trận thắng nổi tiếng nhất của ông, có lẽ trận Trường Bình là sách sử ghi chép đầy đủ nhất. Thoạt đầu, quân Tần do tướng Vương Hạt cầm quân đánh với quân Triệu do tướng Liêm Pha chỉ huy ở vùng đất Trường Bình. Liêm Pha là tướng đầy mưu lược đã áp dụng chiến thuật phòng thủ cẩn mật, gây nhiều thiệt hại nặng cho quân Tần của Vương Hạt

Nằm 260, vua Tần cử Bạch Khởi làm tướng thay Vương Hạt. vua Triệu nghe lời dèm pha thay Liêm Pha bằng tướng trẻ Triệu Quát kết quả là Triệu Quát trúng kế bị quân Tần vây khốn, toàn bộ 46 vạn quân Triệu đều bị chém chết hoặc đầu hàng. Do quân Triệu đầu hàng quá đông, Bạch Khởi e sợ tạo phản nên ban thưởng rượu thịt tuyên bố sẽ thả về, kết quả quân Triệu mừng rỡ ăn uống no say, đêm đến Bạch Khởi cho người giết sạch. Bạch Khởi thu nhặt những đầu lâu quân Triệu, chất đống ở trong luỹ Tần, gọi là núi Đầu Lâu. Sau đó Bạch Khởi tấn công Triệu, vây khốn kinh thành Hàm Đan. Thừa tướng Tần là Ứng hầu Phạm Thư sợ Bạch Khởi lập công cao nên tâu vua Tần cho Triệu cắt thành giảng hòa.

Về sau, Phạm Thư dèm pha nói Bạch Khởi cậy công, vua Tần ban gươm cho ông tự sát.  Trước khi chết, ông thở dài nói:

“Ta cũng đáng chết thôi. Ở Trường Bình 40 vạn quân Triệu đều đầu hàng, ta lại lừa dối chúng rồi giết hết cả đi. Chúng nó có tội gì mà lại phải bị giết như thế? Bây giờ chính là quả báo của ta chăng ?.”

Tương truyền về sau vào khoảng cuối đời nhà Đường, sấm sét đánh chết một con trâu, dưới bụng trâu có hai chữ “Bạch Khởi”. Người ta nói Bạch Khởi vì giết người nhiều quá, nên mấy trăm năm sau vẫn còn phải chịu cái quả báo làm kiếp trâu bị sét đánh. Trong 37 năm chinh chiến, Bạch Khởi xông pha hàng trăm trận, chiếm được hơn 70 thành trì các nước khác, từ đó giúp Tần trở thành cường quốc và làm suy yếu các nước còn lại giúp ích cho nước Tần về sau trong việc thâu tóm 6 nước lập ra triều đại nhà Tần

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.