Mùa hè đỏ lửa năm 1972 – chiến dịch Xuân Hè – Easter Offensive 1972 – P18

0 604

Mặt trận Kontum trong Chiến Dịch Xuân Hè 1972 – Chiến Dịch Nguyễn Huệ hay còn gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 – Easter Offensive 1972 diễn ra ngày 14 tháng 4 khi quân Giải Phóng tấn công đồi Charlie hay căn cứ Charlie do tiểu đoàn 11 Nhảy Dù của thiếu tá Nguyễn Đình Bảo trấn thủ và là nguồn sáng tác của bài “Người ở lại Charlie” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh

Cuối tuần lễ thứ 2 của tháng 4, quân Giải Phóng đã bắt đầu bao vây khu vực Tân Cảnh – Dakto. Mặt trận Kontum trong Chiến Dịch Xuân Hè 1972 – Chiến Dịch Nguyễn Huệ hay còn gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 – Easter Offensive 1972 nổ ra vào ngày 14 tháng 4. Sư đoàn 320 của Quân Giải Phóng đã mở cuộc tấn công vào căn cứ Charlie hay còn gọi là đồi Charlie nằm ở cực Bắc của dãy núi Cao Điểm Hỏa Tiễn – Rocket Ridge cách Tân Cảnh khoảng 10km hướng Tây Nam. Đồi Charlie do tiểu đoàn 11 Nhảy Dù của thiếu tá Nguyễn Đình Bảo phòng thủ . Sau khi chịu nhiều pháo kích và bị tổn thất nặng nề, tiểu đoàn 11 bị tràn ngập và thiếu tá Nguyễn Đình Bảo tử trận. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã viết bài hát nổi tiếng để ca ngợi với tên “Người ở lại Charlie”

Sau khi các căn cứ phòng thủ ở Cao Điểm Hỏa Tiễn bị mất, tuyến phòng thủ của sư đoàn 22 ở Dakto – Tân Cảnh trong trận Kontum trở nên mỏng manh. Các căn cứ còn lại của dãy Cao Điểm Hỏa Tiễn lại nằm xa về phía Nam và thuận lợi để phòng thủ Kontum hơn. Ngày 23 tháng 4, sư đoàn 2 cùng các đơn vị thuộc Mặt Trận B3 của quân Giải Phóng mở cuộc tấn công dữ dội vào Tân Cảnh do trung đoàn 42 phòng thủ được sự yểm trợ của 1 pháo đội 105mm, 1 pháo đội 155mm, 1 chi đội xe tăng M41, 1 chi đội xe thiết giáp M113 và 1 đại đội công binh chiến đấu

Khoảng 23h ngày 23 tháng 4, căn cứ Đắc Tô báo cáo quân Giải Phóng được sự yểm trợ của xe tăng đang tiến đánh từ hướng Tây. Một máy bay AC-130 Spectre được đưa đến yểm trợ, phi công báo cáo có 18 xe tăng quân Giải Phóng đang di chuyển. Máy bay AC-130 tấn công nhưng lưới phòng không dày đặc và các rocket trên máy bay AC-130 không đủ sức phá hủy các xe tăng này

……. Hết phần trích dẫn ……..

Xem toàn bộ bài viết :  Chiến dịch Xuân Hè 1972Chiến dịch Nguyễn Huệ 1972Mùa hè đỏ lửa 1972Easter Offensive 1972 – P18

Leave A Reply

Your email address will not be published.