Khi Đồng Minh Tháo Chạy : Nguyễn Tiến Hưng – P8

0 124

Phần 8 : Khi đồng minh tháo chạy của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng

Kissinger lại có trong tay một cơ hội bằng vàng: Đó là quyền điều khiển toàn bộ nhân viên làm việc cho ‘’Hội Đồng An Ninh Quốc Gia’’ (National Security Council – NSC). Sự sắp xếp lại NSC cho phép Kissinger đóng hai vai trò: Một là người điều hợp, tập trung các phân tích, đề nghị của các bộ về lãnh vực an ninh, hai là làm cố vấn cho Tổng Thống về ngoại giao. Là người điều hợp, ông có quyền sàng lọc, thâu tóm các đề nghị. Ông cũng nắm trọn vẹn quyền hạn đến nỗi một bộ lớn với 12 ngàn nhân viên, mà chỉ còn vai trò sắp xếp giấy tờ, hồ sơ. Nghị Sĩ Stuart Symington còn bàn thêm rằng ‘’Kissinger đã thực sự là Ngoại Trưởng, trừ cái tên đó thôi’’

Khi ra tranh cử, Nixon hứa là sẽ giải quyết chiến tranh Việt Nam trong danh dự. Kissinger biết bản tính của ông Nixon cũng rất là thực tế ‘’realpolitik’’, đặt nặng quyền lợi chứ không phải là luân lý, ý thức hệ, hay đạo đức. Bởi vậy ông bám chặt vào đó để thuyết phục Nixon cho ông làm sao thì làm, miễn có kết quả là được. Nixon đồng ý. Và trên thực tế đã trao toàn quyền giải quyết chiến tranh Việt Nam cho ông.

Ở Paris, theo Đại Sứ Phạm Đăng Lâm, Kissinger lúc nào cũng muốn chứng tỏ ông là người ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa mạnh nhất trong chính phủ Nixon. Ký giả Matti Golan trong cuốn ‘’The Secret Conversations of Henry Kissinger’’ (Những đối thoại bí mật của Henry Kissinger) còn nhớ như in rất rõ về đặc tính quyến r ũ này của Kissinger trong một lần cuộc thương thuyết với Do Thái và các nước trong khối Ả Rập. Ông luôn nói với lãnh đạo Do Thái rằng chỉ có ông mới là Đồng Minh, là bạn của họ ở Washington. 

…… Hết phần trích dẫn ……..

Xem lại từ đầu : Khi Đồng Minh Tháo Chạy của Nguyễn Tiến Hưng – P1

Xem toàn bộ bài viết P8 của : Khi Đồng Minh Tháo Chạy của Nguyễn Tiến Hưng – P8

Leave A Reply

Your email address will not be published.