Chiến dịch Campuchia – Cambodian Incursion Campaign 1970 – P9

0 248

Trước khi diễn ra chiến dịch Campuchia – Cambodian Incursion – Cambodian Campaign, quân đội VNCH đã tổ chức vài đợt tấn công vào khu vực lãnh thổ Campuchia. Các đợt tấn công này có sự phối hợp của lực lượng Khmer của chính phủ Campuchia

Để đánh lừa quân Giải Phóng, Bộ Chỉ Huy Quân Đoàn 3 đã lệnh cho lực lượng đặc nhiệm 225 tiến hành lùng sục ở khu vực Tây Nam của khu vực Gò Dầu Hạ vào ngày 13 tháng 4 trong lãnh thổ Việt Nam và sau đó tiến dần theo con đường số 1 về phía Tây. Trong khi đó, phần chủ lực bao gồm lực lượng đặc nhiệm (chiến đoàn ) 333 và 318 được triển khai phía Tây Bắc và phía Nam của thị trấn Hiếu Thiện cũng nằm trong lãnh thổ Việt Nam

Để hỗ trợ chiến dịch Toàn Thắng 41, các máy bay thuộc Không Quân VNCH đã sử dụng các trực thăng UH-1 và A-37 và đã tiến hành 194 phi vụ với các nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực, vận chuyển binh sĩ, tiếp tế, .. . Các máy bay của Không Quân Mỹ đã không tham gia trong chiến dịch này. Mặc dù không có Không Quân Mỹ hay cố vấn Mỹ hỗ trợ, nhưng quân Mỹ cũng đã đóng góp rất nhiều trong chiến công này bằng cách tham gia hoạch định kế hoạch, phối hợp và hỗ trợ tác chiến từ xa, hỗ trợ các cầu phao M4T6 để vượt sông. Đây là các phương tiện mà Quân Đoàn 3 chưa có

Cho đến trước khi chiến dịch CampuchiaCambodian IncursionCambodian Campaign diễn ra, chiến dịch Toàn Thắng 41 là chiến dịch lớn nhất diễn ra trên đất Campuchia. Mặc dù thu được nhiều thắng lợi nhưng kết quả lại không được như mong đợi khi quân Giải Phóng lẫn trốn và tránh giao tranh

… Hết phần trích dẫn …

Xem lại từ đầu : Chiến dịch Campuchia 1970Cambodian Incursion 1970Cambodian Campaign 1970 – P1

Xem chi tiết bài viết : Chiến dịch CampuchiaCambodian IncursionCambodian Campaign – P9

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.