Vua Đinh Tiên Hoàng bị mưu sát và lời sấm truyền đúng đến kinh người

0 125

Vua Đinh Tiên Hoàng bị mưu sát và lời sấm truyền đúng đến kinh người cùng sự việc Lê Hoàn lên ngôi với sự giúp sức của thái hậu Dương Vân Nga  đến nay vẫn làm đau đầu các nhà lịch sử và nguyên nhân cái chết đến nay vẫn khiến nhà sử học tranh luận 

Duyên kỳ ngộ với sư trụ trì

Chùa Giao Thủy còn có tên gọi khác là chùa Cổ Lễ (Nam Định ngày nay). Nơi đây khi còn trẻ, Đinh Bộ Lĩnh đã gặp sư trụ trì chùa Giao Thủy. Và chính vị trụ trì này đã có lời tiên đoán về số phận của ông.

Về sự kiện này sách “Thiên Nam ngữ lục” ghi rằng:

Mệnh trời đã định nẻo xưa,

Ngọc khuê dành để đợi chờ đế vương.

Thường thường có khí hào quang,

Đêm đêm sáng dậy bên giang trùng trùng.

Bộ Lĩnh hỏi chúng ngư ông,

“Ấy gì mà sáng dưới sông đấy rầy?”

Chúng ngư bèn bảo rằng bây:

Sáng ở sông này đã mười hai năm.

Lời sấm truyền về vua Đinh Tiên Hoàng bị sát hại

Vua Đinh Tiên Hoàng ở ngôi 12 năm (từ đầu năm 968 đến cuối năm 979) thì bị sát hại . Thế nhưng, theo dân gian lưu truyền lại, trước đó 5 năm, đã xuất hiện lời sấm truyền rằng

Đỗ Thích thí Đinh Đinh,

Lê gia xuất Thánh minh,

Cạnh đầu đa hoành nhi,

Đạo lộ tuyệt nhân hành,

Thập nhị xưng đại vương,

Thập ác vô nhất thiện,

Thập bát tử đăng tiên,

Kế đô nhị thập thiên.

Có nghĩa là:

Đỗ Thích giết hai Đinh,

Nhà Lê nổi thánh minh,

Tranh nhau nhiều hoành nhi,

Đường sá người vắng tanh.

Mười hai xưng đại vương,

Toàn ác không một thiện,

Mười tám con lên tiên,

Sao kế đô hai chục ngày.

Lời sấm này nói về việc Đỗ Thích mưu hai cha con Đinh Bộ Lĩnh, đồng thời cũng phán rằng sẽ có một người họ Lê sẽ xưng đại vương. Lịch sử đã chứng thực rằng đó là Lê Hoàn.

Lời sấm truyền về thái hậu Dương Vân Nga

Trong dân gian lưu truyền câu chuyện rằng, khi Dương Vân Nga mới sinh ra thường hay khóc đêm, có một đạo sĩ đi qua thấy đứa bé khóc mãi không thôi, liền đến xem và nói rằng:

Nín đi thôi, nín đi thôi!

Một vai gánh vác cả đôi sơn hà

Đạo sĩ nói xong thì đứa bé cũng nín khóc. Sau này Dương Vân Nga làm vợ vua Đinh Bộ Lĩnh và được phong chức Hoàng Hậu. Sau khi Đinh Bộ Lĩnh bị sát hại con trai là Đinh Toàn mới 6 tuổi còn nhỏ chưa thể lo được việc nước, vì thế Lê Hoàn làm nhiếp chính xưng là Phó Vương. Lúc này nhà Tống đã đập tan các thế lực cát cứ trong nước, thống nhất Trung Hoa, quân Tống ở phía bắc nhân cơ hội vua Đinh mới mất nên âm mưu mang quân sáng đánh chiếm nước Đại Cồ Việt ở phía Nam.

Trước tình thế cấp bách, cần có người thống nhất các lực lượng chuẩn bị chống giặc, thái hậu Dương Vân Nga khoác áo long bào cho Lê Hoàn để ông lên ngôi vua. Lê Hoàn sau khi lên ngôi cũng lập Dương Vân Nga làm hoàng hậu.

Câu nói của vị đạo sĩ trước đó đã ứng nghiệm khi sau này Dương Vân Nga lấy cả hai vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành. Dù Dương Vân Nga có tham gia mưu sát Đinh Tiên Hoàng không, thì phải chăng đó cũng là số mệnh?

Quay lại nhìn nhận sự kiện vua Đinh bị mưu sát dưới góc độ lịch sử, một số nhà nghiên cứu cho rằng việc Lê Hoàn làm Phó vương khi Đinh Toàn lên ngôi, đã cấm cố họ Đinh cùng với việc các trung thần Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Phạm Hạp khởi binh chống Lê Hoàn có thể là những biểu hiện cho thấy mưu đồ đoạt ngôi của Lê Hoàn. Ngày nay, số đền thờ các trung thần này rất nhiều so với vài đền thờ Lê Hoàn và thái hậu họ Dương.

Bên cạnh đó, còn rất nhiều các giải thuyết được đặt ra xung quanh việc mưu sát vua Đinh Tiên Hoàng. Có người cho rằng hành động của Lê Hoàn có sự trợ giúp của Dương Vân Nga. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán vì đến ngay nay vẫn chưa có tài liệu nào cụ thể về sự việc này

Leave A Reply

Your email address will not be published.