Khi Đồng Minh Tháo Chạy : Nguyễn Tiến Hưng – P7

0 616

Phần 7 : Khi đồng minh tháo chạy của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng

Trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 1968, ai là người đã cho phía Nixon biết hết những bí mật về kế hoạch của Tổng Thống Johnson tại Hòa Đàm Paris? Người đó chính là Kissinger.

Ông có nhiều mối liên lạc với những chuyên gia về ngoại giao trong chính phủ Johnson vì chính ông đã làm tư vấn bán thời gian cho họ về vấn đề Việt Nam. Sau khi đăng quang, Tổng Thống Nixon đã lựa chọn ông vào chứ Cố Vấn An Ninh Quốc Gia. Nixon viết thẳng ra trong hồi ký của ông rằng ‘’Trong những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử, khi Kissinger cung ứng cho chúng tôi những tin tức về việc ngưng ném bom, tôi đã thấy được rõ hơn nữa, về sự hiểu biết sâu rộng và ảnh hưởng của ông ta…tôi có một trực giác mạnh về Henry Kissinger’’.

Trong cương vị Cố Vấn của Tổng Thống, Kissinger chẳng mấy lúc đã nắm được trọn quyền hành về ngoại giao, qua mặt cả Ngoại Trưởng William Rogers. Tổng Thống Nixon còn chọn ông làm Ngoại Trưởng thay ông Rogers. Sau khi Nixon từ chức, ông Ford lên kế vị (ngày chín tháng Tám 1974), lại cũng tiếp tục bổ nhiệm Kissinger kiêm luôn hai chức như cũ.

Trong tám năm trời và dưới hai thời Tổng Thống, ông Kissinger đã nắm toàn quyền về ngoại giao Hoa K ỳ. Chắc chắn lịch sử sẽ phải ghi nhận rằng trong một thời gian là sáu năm ba tháng (lừ 20 tháng Giêng 1969 tới 30.4.1975), tức là gần một phần ba thời gian tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa, Kissinger đã đóng vai trò then chốt trong cả việc Mỹ tháo gỡ và việc Mỹ bỏ chạy ra khỏi Miền Nam.

. . . Hết phần trích dẫn . . .

Xem lại từ đầu : Khi Đồng Minh Tháo Chạy của Nguyễn Tiến Hưng – P1

Xem toàn bộ bài viết : Khi Đồng Minh Tháo Chạy của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng – P7

Leave A Reply

Your email address will not be published.