Khu tượng đài Nguyễn Thái Học gồm những người nào trong khởi nghĩa Yên Bái ?

0 424

Khu tượng đài Nguyễn Thái Học cùng các đồng chí trong khởi nghĩa Yên Bái bao gồm : Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính, Nguyễn Thị Giang hay Cô Giang, Ngô Hải Hoằng tại Công viên Di tích Lịch sử Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái

Cả nước nay đã biết tới khu tượng đài Nguyễn Thái Học và các đồng chí trung kiên của ông trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 tại Công viên Di tích Lịch sử Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, song chắc không nhiều người biết rõ: nhóm tượng đài đó gồm những ai? Và còn những chiến sĩ nào đã hy sinh trên máy chém thực dân Pháp trong khởi nghĩa Yên Bái chưa được dựng tượng?

Nhóm tượng gồm 5 nhân vật mô tả 5 nhà cách mạng Việt Nam Quốc Dân Đảng : 1. Nguyễn Thái Học – được lấy nguyên mẫu từ bức ảnh khi ông là sinh viên thương mại, mất lúc 27 tuổi. 2. Nguyễn Khắc Nhu, mất năm 48 tuổi. 3. Phó Đức Chính mất lúc 21 tuổi. 4. Nguyễn Thị Giang, thường gọi là cô Giang, vợ Nguyễn Thái Học, mất năm 21 tuổi, 5. Ngô Hải Hoằng (Cai Hoằng), mất năm 33 tuổi.

Nhóm tượng đài này nằm trong quần thể kiến trúc Lăng Mộ – Đền thờ hướng ra phía hồ Cô Giang, gồm hai Mộ của 17 chiến sĩ:

Mộ 1: Gồm 4 người bị hành quyết tại Yên Bái ngày 8/5/1930 theo án của Hội đồng Đề hình Yên Bái lần thứ nhất 28/2/1930: Cai Thuyết (Nguyễn Thanh Thuyết); Nông dân Nguyễn Văn Tiệp; Cai pháo thủ Ngô Hải Hoằng; Nông dân Đặng Văn Lương.

Mộ 2: Gồm 13 người bị hành quyết ngày 17/6/1930, theo án của Hội đồng Đề hình Yên Bái lần thứ hai ngày 27/3/1930: ( Theo thứ tự lên máy chém, và theo nghề nghiệp của các ông): Học sinh Nguyễn Như Liên, Thầy lang Bùi Tư Toàn, Lính pháo thủ Bùi Văn Chuẩn, Lính pháo thủ Nguyễn An, Lính cấp dưỡng Đào Văn Nhít, Lính pháo thủ Ngô Văn Du, Lính pháo thủ Nguyễn Văn Cửu, Lính pháo thủ Hà Văn lao, Lính pháo thủ Đỗ Văn Tứ, Lính pháo thủ Nguyễn Văn Thịnh, Cai pháo thủ Nguyễn Văn Tiềm, Tham tá Phó Đức Chính, và ông Nguyễn Thái Học.

Một số người đã được truy nhận Liệt sĩ và cấp bằng “Tổ quốc ghi công” tại các địa phương, nhưng chúng tôi nghĩ rằng: nguyện vọng của cả nước là tên tuổi của 12 chiến sĩ còn lại trong khởi nghĩa Yên Bái cũng sẽ được tôn vinh tại Công viên Nguyễn Thái Học này bằng các tượng cá nhân và tượng đài.

Leave A Reply

Your email address will not be published.