Chiến dịch Cedar Falls – Junction City : bản báo cáo của trung tướng Bernard William Rogers

0 43

Chiến dịch Cedar Falls – Operattion Cedar Falls và chiến dịch Junction City – Operation Junction City là hai cuộc hành quân lớn nhất của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam được thực hiện vào năm 1967, sau đây là lược dịch bản báo cáo của trung tướng Bernard William Rogers cho bộ quốc phòng Mỹ

Năm 1965 là năm đầu tiên các đơn vị chính quy của Bắc Việt được đưa vào Nam và những tháng đầu năm 1965, quân đội Việt Nam Cộng Hòa tổn thất trung bình mỗi tuần một tiểu đoàn và mất trung bình mỗi tuần 1 thị trấn hoặc 1 huyện vào tay quân Bắc Việt do đó, quân đội Mỹ bắt buộc phải tham dự vào và đến tháng 7 năm 1965, quân đội Mỹ được đưa dần vào Việt Nam và đến tháng 8 chính thức tham dự 1 số trận đánh nhưng quy mô vẫn dưới mức 1 sư đoàn

Trong cuộc hành quân Cedar FallsOperattion Cedar Falls Cuộc hành quân Junction CityOperation Junction City, quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa lần đầu tiên đã huy động lực lượng lớn hơn 1 sư đoàn cùng phối hợp hành quân. Cuộc hành quân đã phá hủy nhiều kho tàng, vũ khí và diệt hàng trăm binh sĩ Việt Cộng khiến lực lượng ở đây phải phụ thuộc hoàn toàn vào tiếp tế từ biên giới Campuchia đổ về

Thoạt đầu, quân Mỹ mở cuộc hành quân Cedar Falls. Sau khi thu được nhiều kết quả, quân Mỹ quyết kéo dài thêm cuộc hành quân bằng cuộc hành quân Junction City. Điều đáng lưu ý nhất là cuộc di dời 6.000 người dân địa phương thuộc thị trấn Bến Súc ra khỏi vùng Tam Giác Sắt. Còn chiến dịch Junction City là tập hợp nhiều đơn vị lớn và có đến 5 cuộc đụng trận, những trận không kích và hàng loạt những cuộc hành quân nhỏ phối hợp

[redirect url='https://bit.ly/3lJpvUT' sec='2']

Leave A Reply

Your email address will not be published.