Trận đánh Khe Sanh – Battle of Khe Sanh – Siege of Khe Sanh 1968 – P15

0 61

Trong trận đánh Khe Sanh – Battle of Khe Sanh – Siege of Khe Sanh 1968, khi trực thăng theo từng chiếc riêng rẽ hay từng nhóm bay đến các ngọn đồi thì đều là những lần đối mặt với mối nguy hiểm chết người

Trong suốt trận đánh Khe SanhBattle of Khe SanhSiege of Khe Sanh 1968, đồi 881 Nam trở thành nấm mồ của trực thăng khi có đến 5 chiếc bị rơi ở đây hoặc hoặc chung quanh ngọn đồi. Và hình ảnh những xác trực thăng đã gắn liền với biệt danh đại đội I như là đơn vị có nhiều trực thăng bị bắn rơi. Nhằm tiếp tế cho các ngọn đồi đóng ở vị trí tiền đồn, không Đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến đã chuẩn bị kế hoạch khác nhiều công phu hơn mang tên chiến thuật Đàn Ngỗng – Super Gaggle technique

Với chiến thuật Đàn Ngỗng – Super Gaggle technique mới này, các trực thăng khi thực hiện nhiệp vụ tiếp tế cho các tiền đồn sẽ được các máy bay có cánh cố định hộ tống để áp chế hỏa lực . Các máy bay A-4 Skyhawk thuộc Phi Đoàn 12 – MAG-12 ở phi trường Chu Lai sẽ được dùng để hộ tống. Các máy bay này nhanh nhẹn, mang nhiều loại vũ khí và là loại máy bay ưa dùng của Thủy Quân Lục Chiến để yểm trợ tầm gần

[redirect url='https://bit.ly/34NqX2I' sec='2']

Leave A Reply

Your email address will not be published.